Per al maneig d’embarcacions d’esbarjo és requisit indispensable acreditar l’aptitud psicofísica mitjançant un reconeixement mèdic realitzat en un Centre de Reconeixement de Conductors, de manera anàloga als conductors de permisos ordinaris per conduir vehicles a motor.

 

Escola Port ha establert un conveni amb un CRC, amb seus a Les Corts, Horta, Badalona i l’Hospitalet, en el qual podràs efectuar el teu reconeixement mèdic a un preu especial exclusiu per a nostres alumnes.

 

D’acord amb els resultats del reconeixement el CRC emetrà el certificat mèdic d’aptitud, segons sigui procedent, en un imprès ajustat al model oficial, que portarà una fotografia recent de l’interessat, sobre la qual s’estamparà la signatura del director i el segell del centre.