Certificat d'especialitat Avançat Lluita contra Incendis.

Curs teòric i pràctic que capacita l'alumne per controlar i coordinar les operacions de lluita contra incendis a bord, amb èmfasi en l'organització, tàctiques i comandament. I el instrueix per manejar els diferents tipus d'extintors, mànegues i tipus de llances, boques d'incendi i equips de respiració autònoma. Així mateix, en finalitzar el curs, estarà capacitat per actuar en casos de foc de combustibles sòlids, líquids i gasosos, rescat de víctimes i focs en quadres elèctrics entre d'altres.

El curs és homologat a Espanya per la DGMM, Dirección General de la Marina Mercante i al Regne Unit per la MCA, Maritime and Coastguard Agency.

Dirigit a capitans, oficials i tripulants amb deures específics i responsabilitats assignades en relació amb la càrrega o l'equip de càrrega a l'embarcació i en general al personal que forma part dels equips d'intervenció dels plans d'emergència a bord. És a més un dels certificats d'especialitat necessaris per obtenir el Patró Professional d'embarcacions d'esbarjo (PPER).

Avançat contra incendis -prácticas- FP del MAR - Escola Port

El curs és presencial i la seva durada és de 24 hores, de les quals, 12 hores són de contingut teòric i 12 hores de contingut pràctic. qual Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

El curs impartit per Escola Port desenvolupa la part teòrica a les aules de la seu de la Vila Olímpica de Barcelona i la part pràctica en un camp de foc en què es recreen diferents escenaris de tota mena d'emergències.

Escola Port / Formació Professional del Mar, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, dicta el curs Avançat en lluita contra incendis d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes per a impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

Reservar plaça  • Control de les operacions de lluita contra incendis.
  • Organització de la lluita contra incendios.
  • Inspecció i manteniment dels sistemes i l'equip de detecció i extinció d'incendis.
  • Recerca i recopilació d'informes sobre incidents en què es produeixin.

Normativa:
Aquest programa s'ajusta a la normativa oficial (Ordre FOM / 2296/2002 de 4 d setembre de 2002) de 4 de setembre de 2002, en compliment amb el Conveni STCW 78/95, Regles V / 2 i V / 3 i normes de competència de la Secció AV / 2 i AV / 3
  • DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Edat mínima 18 anys.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Avançat en lluita contra incendis" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
  • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Avançat en lluita contra incendis", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
  • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".