Curs teòric i pràctic de formació en els requisits mínims en matèria de primers auxilis i en algunes tècniques d'infermeria elementals que permetin afrontar amb garanties la circumstància de malaltia o accident laboral d'un company a bord de l'embarcació.

Dirigit a oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines, així com a capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells obligats a portar la farmaciola C.

Certificat necessari per obtenir el PPER.

El curs és presencial i la seva durada és de 22 hores, de les quals, 11 hores són de contingut teòric i 11 hores de contingut pràctic.

Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació sanitària específica inicial d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
 • Recursos sanitaris per als marins.
 • Estructura i funcions del cos humà.
 • Història clínica elemental i examen del pacient.
 • Asfíxia i parada cardíaca.
 • Hemorràgies i xoc.
 • Ferides.
 • Cremades i congelacions.
 • Trastorns ambientals per fred i calor.
 • Intoxicacions a bord.
 • Esquinços, luxacions i fractures.
 • Transport de ferits.
 • Consulta mèdica per ràdio.
Normativa

ORDRE PRE / 646/2004, DE 5 DE MARÇ. (BOE Nº 62)
RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2005. (BOE Nº 201)
R.D. 1216/1997, de 18 de juliol de R.D. 258/1999, de 12 de febrer STCW / 95
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació sanitària específica inicial" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:

Dilluns 18 de setembre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 02 de octubre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 16 de octubre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 30 de octubre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 13 de novembre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 27 de novembre
De 15:00h a 19:30h

Dilluns 11 de desembre
De 15:00h a 19:30h