L'alumne pot augmentar les atribucions del PER basant-se realitzar unes pràctiques voluntàries de navegació en una embarcació homologada per a aquest fi.

Escola Port compta amb una embarcació Bavaria 50 de 15 mts d'eslora homologada per a la realització d'aquestes pràctiques que reuneix totes les condicions necessàries tant de seguretat, com d'amplitud per a tots els alumnes que vulguin realitzar aquestes pràctiques i navegar fins a 48 hores en ella el facin de la manera més còmoda possible.

Es poden realitzar les següents pràctiques d'habilitació Illes:

  • Pràctiques ILLES 24 hores. Permeten als alumnes que les realitzen, augmentar les atribucions d'eslora fins a un màxim de 24 mts i més podran navegar entre la Península i Illes Balears.
  • Pràctiques ILLES 48 hores. Per a aquells alumnes que no han realitzat les pràctiques de vela i volen habilitar en una sola pràctica, tant les atribucions de la vela (poder governar velers) com la de les ILLES (augmentar eslora a 24 mts i poder navegar fins Illes).


Reservar plaça


Pràctiques complementàries de caràcter voluntari la realització i superació habilita els posseïdors del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo a navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears. La realització d'aquestes pràctiques complementàries de navegació permetrà a més augmentar les atribucions d'eslora de 15 a 24 mts per als posseïdors de la titulació PER que les realitzin de forma voluntària.

Les pràctiques reglamentàries de navegació , tindran una durada mínima de 24 hores (Illes) o 48 horas (Illes + Vela), de les quals, almenys 4 hores seran de navegació nocturna. Es realitzaran en una única sessió i en règim de travessa.

Temari d'aquestes pràctiques:

  • Apartat 1. Preparació de la derrota i exercici d'abandonament.

  • Apartat 2. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.

  • Apartat 3. Manteniment d'una guàrdia efectiva de navegació.
  • (El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

    Llegeix l'experiència de les últimes pràctiques al blog!