Certificat de suficiència.

Curs teòric i pràctic que faculta a l'alumne per formar part de la guàrdia de navegació, guaita o timoner de vaixells civils.


Aquest certificat més l'acreditació d'haver realitzat un període d'embarcament mínim de 6 mesos exercint serveis professionals, li permetrà governar, amb fins comercials, embarcacions de menys de 10m d'eslora amb una potència adequada a l'embarcació i transportar un màxim de 12 passatgers operant dins de aigües interiors.

Dirigit a tripulants de bucs civils, a excepció dels pesquers. El curs és presencial i la seva durada és de 70 hores, de les quals, 45 hores són de contingut teòric i 25 hores de contingut pràctic.

Només es permet falta d'assistència del 20% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Mariner de Pont d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Coneixement sobre la nomenclatura i definicions a bord en el pont de comandament i coberta del vaixell.
 • Govern d'un vaixell, servei de guaita i guàrdia segura.
 • Emergències i utilització de l'equip de seguretat.
 • Anglès tècnic marítim.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
Dilluns 16 de octubre
De 10:00h a 19:00h

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Mariner de pont" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Mariner de pont", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".