Títol professional.

Curs teòric i principalment pràctic, amb simuladors Vox Maris, que forma l'alumne per per a exercir les funcions relacionades amb el servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al SMSSM, per a totes les zones marítimes A1, A2, A3 i A4 tant per a comunicacions habituals com per garantir els serveis de radiocomunicació en situacions de socors, urgència i seguretat, la comunicació amb salvament marítim, torres de vigilància o coordinació d'operacions de rescat.


Es requerirà la possessió del títol professional d'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim (SMSSM / GMDSS) als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al SMSSM en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona marítima A1.

El curs és presencial i la durada és de 120 hores, de les quals 50 hores són de contingut teòric i 70 hores de contingut pràctic. Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Operador General del SMSSM d'acord amb el Conveni de Formació STCW-78 / 95/10 el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Els principis generals i les característiques bàsiques del servei mòbil marítim.
 • Coneixements pràctics i habilitació de l'equip bàsic de l'estació d'un vaixell.
 • Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes SMSSM i els seus subsistemes.
 • Capacitats i procediments operacionals per a les comunicacions generals.

Normativa:
 • Art. 5 Ordre FOM / 2296/2002.
 • Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
 • Secció A - IV / 2 del Codi de Formació (quadre A-IV / 2)
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
 • Coneixements mínims de llengua anglesa.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Operador General del SMSSM" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Operador General del SMSSM", segons l'Ordre de 04/09/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
Dilluns 25 de setembre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 02 de octubre
De 10:00h a 19:00h