Títol professional d’Operador Restringit SMSSM.

Curs teòric i principalment pràctic que forma a l’alumne per a exercir les funcions del servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al SMSSM per a totes les zones marítimes A1, A2, A3 i A4. Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del SMSSM. Garantir els serveis de radiocomunicacions en casos d’emergència.
 

El curs és homologat a Espanya per la DGMM, Dirección General de la Marina Mercante.

Es requerirà la possessió del títol professional d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim (SMSSM / GMDSS) als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al SMSSM en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona marítima A1.

Aquesta titulació augmenta les atribucions dels titulats PPER permetent-los ser instructors en els cursos d’esbarjo per a les classes de radiocomunicacions del PNB i PER.

El curs és presencial i la durada és de 120 hores, de les quals 50 hores són de contingut teòric i 70 hores de contingut pràctic.

Tant la part teòrica com pràctica es realitzen a les instal·lacions de l’Escola Port a la Vila Olímpica de Barcelona, ​​Carrer Dr. Trueta, 48. Es disposen de 12 estacions amb simuladors Vox Maris, que permeten realitzar simultàniament el curs a 12 alumnes amb dos professors.

Operador General SMSSM - pràctiques - FP del MAR - Escola Port

Només es permet la falta d’assistència al 10% de la part teòrica. La part pràctica s’ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port / Formació Professional del Mar, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Operador General del SMSSM d’acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


 • Els principis generals i les característiques bàsiques del servei mòbil marítim.
 • Coneixements pràctics i habilitació de l'equip bàsic de l'estació d'un vaixell.
 • Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes SMSSM i els seus subsistemes.
 • Capacitats i procediments operacionals per a les comunicacions generals.

Normativa:
 • Art. 5 Ordre FOM / 2296/2002.
 • Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
 • Secció A - IV / 2 del Codi de Formació (quadre A-IV / 2)
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys.
 • Coneixements mínims de llengua anglesa.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Operador General del SMSSM" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Certificat mèdic nàutic expedit per l'ISM.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Operador General del SMSSM", segons l'Ordre de 04/09/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
CursModalitatIniciMés info.
Operador General (pont)18:00 a 22:00Mar. | Dill. 04
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOTS ELS CURSOS