Títol professional. Curs teòric i principalment pràctic, amb simuladors Vox Maris, que forma a l'alumne per a exercir les funcions del servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al SMSSM a la zona A1. Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l'equip del SMSSM. Garantir els serveis de radiocomunicacions en casos d'emergència. Dirigit a capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al SMSSM. També és un dels certificats necessaris per Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo (PPER).

El curs és presencial i la durada és de 40 hores, de les quals 15 hores són de contingut teòric i 25 hores de contingut pràctic. Només es permet la falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Operador Restringit del SMSSM d'acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Característiques bàsiques del servei mòbil marítim.
 • Coneixements pràctics i habilitació de l'equip bàsic de l'estació d'un vaixell.
 • Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes SMSSM i els seus subsistemes.
 • Capacitats i procediments operacionals per a les comunicacions generals.


Normativa:
 • Art. 10 Ordre FOM / 2296/2002.
 • Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
 • Secció A - IV / 2 del Codi de Formació (quadre A-IV / 2).
 • Decisió del Comitè Europeu de radiocomunicacions de 10 març 1999 [ERC / DEC / (99) 01].
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.
 • Coneixements suficients de llengua anglesa en el seu vessant marítima.
Dilluns 25 de setembre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 23 de octubre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 06 de novembre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 20 de novembre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 04 de desembre
De 10:00h a 19:00h

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Operador Restringit del SMSSM" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma: