La titulació PER (patró embarcacions d'esbarjo) permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d'aquesta. També faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari. Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d'un examen teòric, unes pràctiques homologades de navegació i de ràdio-operador de curt abast; aquestes pràctiques s'han de fer en una escola homologada , com ho és la Escola Port , que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

Atribucions complementàries :

Habilitació Vela: Govern d'embarcacions a vela , sempre que es realitzin les pràctiques homologades de vela .Aquestes pràctiques només caldrà realitzar-les en una ocasió i si s'han realitzat amb anterioritat per a la titulació PNB, ja no serà necessari tornar-les a fer per el PER.

Habilitació Illes: Govern d'embarcacions de fins a 24 mts d'eslora entre la Península i Illes Balears per a això s'han de fer unes pràctiques de navegació en travessia de 24 hores de durada.

 • Ser major de 18 anys.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent.
 • Acreditar la superació d'un reconeixement mèdic realitzat d'acord amb els requisits exigits a la normativa. Aportar un certificat mèdic en vigor. Veure convenis amb Escola Port.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 16 hores.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries de ràdio-operador de curt abast..
Reserva plaça

  Definicions de:

 • Casc, estructura, equip de fondeig, timó, hèlix, dimensions, terminologia
 • Elements d'amarratge i fondeig:

 • Elements d'amarratge
 • Nusos
 • Fondeig
 • Seguretat a la mar:

 • Estabilitat
 • Comprovacions abans de fer-se a la mar
 • Mesures a prendre a bord amb mal temps
 • Tempestes elèctriques
 • Baixa estabilitat
 • Aigües someres
 • Material de seguretat
 • Home a l'aigua
 • Remolc
 • Salvament Marítim
 • Legislació:

 • Normes que afecten a les embarcacions d'esbarjo
 • Limitacions a la navegació
 • Bussos i banyistes.
 • Prevenció de la contaminació.
 • Pavelló nacional
 • Salvament.
 • Protecció d'espais naturals del medi marí.
 • Abalisament. Normativa IALA

 • Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la Mar (RIPA).
 • Maniobra i navegació

 • Amarres
 • Govern amb canya o roda
 • Maniobres
 • Emergències al mar

 • Accidents personals
 • Varada involuntària
 • Abordatge
 • Vies d'aigua i inundació
 • Prevenció d'incendis i explosions
 • abandonament de l'embarcació
 • Meteorologia

 • Importància del temps meteorològic en la navegació
 • Pressió atmosfèrica
 • Temperatura
 • Borrasques i anticiclons
 • Vent
 • Brisas costaneres
 • Mar
 • Prohibit memoritzar escales (Beaufort i Douglas)
 • Teoria de la navegació

 • Esfera terrestre
 • Cartes mercatorianas
 • Publicacions nàutiques
 • Unitat de distància i velocitat
 • Declinació magnètica
 • Agulla nàutica
 • Correcció total
 • Rumbs
 • Línies de posició
 • Marcatge
 • Ajudes a la navegació
 • Marees
 • Prohibit memoritzar escales de cartes, tipus de corredissa i el seu funcionament
 • Carta de navegació

 • Coordenades
 • Distància i rumb directe
 • Correcció total
 • Rumb veritable i rumb d'agulla
 • ) Situació d'estima
 • Situació veritable
 • Marees

(Ampliar info, al BOE Núm. 247 octubre 11 de 2014 Sec. I. Pàgines: 83013/83014/83015/83016/83017/83018/83019)

Inscriu-te
  Material necessari:
 • DNI original i Certificat mèdic.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no Pot ser programable).
 • Durada:
 • Un Màxim d'1 hora i 30 minuts.
 • Contingut:
 • Test de 45 preguntes de les que s'han de respondre 32 correctament.
 • Reglament Internacional per a Prevenir els Abordatges. Com a mínim s'ha de respondre correctament 5 preguntes de les 10.
 • Carta de navegació. Com a mínim s'ha de respondre correctament 2 preguntes dels 4.
 • Abalisament. Com a mínim s'ha de respondre correctament 2 preguntes dels 5.
Inscriu-te