La titulació PER - patró d'embarcacions d'esbarjo, permet el govern d'embarcacions a motor de fins a 15 metres d'eslora, i faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d'aquesta.

També faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i / o canari i el govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal:
Realitzar un curs teòric, el qual comprèn 11 unitats que van des de la nomenclatura nàutica fins al traçat d'un rumb a la carta de navegació i aprovar un examen teòric oficial, que consta de 45 preguntes.

Pràctiques de seguretat i navegació "MOTOR".
Pràctiques obligatòries de 16 hores de durada, dividides en dues jornades de 8 hores cadascuna. Mitjançant diversos exercicis en port i mar obert, aprendràs els fonaments de la navegació, les mesures de seguretat necessàries, atracar i desatracar, preferències de pas, fondeig, etc.

Formació de ràdio-operador de curt abast "R.O.C.A.".
En aquesta formació obligatòria de 12 hores, dividides en 3 blocs, coneixeràs, mitjançant l'ús de simuladors, les generalitats de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim, l'ús dels equips radioelèctrics d'un vaixell, els procediments del SMSSM i la reglamentació de les comunicacions radiotelefónicas, tant per a les comunicacions habituals com en situacions d'emergència.

Atribucions complementàries: Mitjançant la realització de pràctiques complementàries, de caràcter voluntari, les atribucions del PER es poden augmentar.

VELA: Govern velers de fins a 15 metres d'eslora.

ILLES: Augmenta l'eslora fins a 24 m i navegació entre la península i les illes Balears.Reservar plaza


 • Ser major de 18 anys.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent.
 • Aportar un certificat mèdicen vigor.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries de seguretat i navegació de 16 hores.
 • Acreditar haver realitzat la formació obligatòrie de ràdio-operador de curt abast.

  Definicions de:

 • Casc, estructura, equip de fondeig, timó, hèlix, dimensions, terminologia
 • Elements d'amarratge i fondeig:

 • Elements d'amarratge
 • Nusos
 • Fondeig
 • Seguretat a la mar:

 • Estabilitat
 • Comprovacions abans de fer-se a la mar
 • Mesures a prendre a bord amb mal temps
 • Tempestes elèctriques
 • Baixa estabilitat
 • Aigües someres
 • Material de seguretat
 • Home a l'aigua
 • Remolc
 • Salvament Marítim
 • Legislació:

 • Normes que afecten a les embarcacions d'esbarjo
 • Limitacions a la navegació
 • Bussos i banyistes.
 • Prevenció de la contaminació.
 • Pavelló nacional
 • Salvament.
 • Protecció d'espais naturals del medi marí.
 • Abalisament. Normativa IALA

 • Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la Mar (RIPA).
 • Maniobra i navegació

 • Amarres
 • Govern amb canya o roda
 • Maniobres
 • Emergències al mar

 • Accidents personals
 • Varada involuntària
 • Abordatge
 • Vies d'aigua i inundació
 • Prevenció d'incendis i explosions
 • abandonament de l'embarcació
 • Meteorologia

 • Importància del temps meteorològic en la navegació
 • Pressió atmosfèrica
 • Temperatura
 • Borrasques i anticiclons
 • Vent
 • Brisas costaneres
 • Mar
 • Prohibit memoritzar escales (Beaufort i Douglas)
 • Teoria de la navegació

 • Esfera terrestre
 • Cartes mercatorianas
 • Publicacions nàutiques
 • Unitat de distància i velocitat
 • Declinació magnètica
 • Agulla nàutica
 • Correcció total
 • Rumbs
 • Línies de posició
 • Marcatge
 • Ajudes a la navegació
 • Marees
 • Prohibit memoritzar escales de cartes, tipus de corredissa i el seu funcionament
 • Carta de navegació

 • Coordenades
 • Distància i rumb directe
 • Correcció total
 • Rumb veritable i rumb d'agulla
 • ) Situació d'estima
 • Situació veritable
 • Marees

(Ampliar info, al BOE Núm. 247 octubre 11 de 2014 Sec. I. Pàgines: 83013/83014/83015/83016/83017/83018/83019)

  Material necessari:
 • DNI original i Certificat mèdic.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no Pot ser programable).
 • Durada:
 • Un Màxim d'1 hora i 30 minuts.
 • Contingut:
 • Test de 45 preguntes de les que s'han de respondre 32 correctament.
 • Reglament Internacional per a Prevenir els Abordatges. Com a mínim s'ha de respondre correctament 5 preguntes de les 10.
 • Carta de navegació. Com a mínim s'ha de respondre correctament 2 preguntes dels 4.
 • Abalisament. Com a mínim s'ha de respondre correctament 2 preguntes dels 5.