La titulació PATRÓ DE IOT permet el Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d'un examen teòric, unes pràctiques homologades de seguretat navegació ; aquestes pràctiques s'han de fer en una escola homologada , com ho és la Escola Port , que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

Atribucions complementàries:

Govern d'embarcacions a vela , sempre que es realitzin les pràctiques homologades de vela . Aquestes pràctiques si s'han realitzat prèviament per a les titulacions PNB o PER, ja no serà necessari tornar a realitzar per al Patró de iot.

De forma voluntària l'alumne podrà realitzar la formació de Ràdio-Operador de Llarg Abast.

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir aprovat el títol PER i les pràctiques obligatòries d'aquesta titulació.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent de patró de iot.
 • Aportar un certificat mèdic en vigor. Veure convenis amb Escola Port.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 48 hores de patró de iot.
Reservar plaça

  Seguretat en la mar

 • Estabilitat transversal
 • Equip de seguretat
 • Abandó de l'embarcació
 • Salvament marítim
 • Meteorologia

 • Isòbares; fronts, borrasques
 • Anticiclons; vent, humitat, núvols, boires, onades, corrents marítims
 • Teoria de navegació

 • Esfera terrestre
 • Correcció total
 • Rumbs
 • Publicacions nàutiques
 • Mesures del temps
 • Radar
 • GNSS
 • Cartes electròniques
 • AIS
 • Navegació carta

 • Correcció total
 • Rumbs i distàncies
 • Línies de posició (distància radar a costa, enfilació, oposició i demora)
 • Corrent coneguda
 • Corrent desconeguda
 • Situació d'estima
 • Derrota loxodròmica
 • Marees

(Ampliar info. en BOE Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83021/22/23)

  Material que has de portar a l'examen:

 • DNI original i certificat mèdic.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no ha de ser programable).

L'examen es compon de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. Sent la seva durada màxima de 2 hores

(Ampliar info. en BOE Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83021/22/23)