Certificat nàutic professional.

Curs teòric presencial de 20 hores de durada en el que Escola Port prepara l'alumne per a l'examen PPER, certificat nàutic professional que habilita el seu titular per governar professionalment embarcacions de fins 24m allunyant-se fins a una distància de 60 milles de la costa i li permet transportar fins a un màxim de 12 passatgers, inclosa la tripulació. A més el certificat PPER faculta el seu titular per ser instructor en escoles nàutiques en cursos de Llicència de navegació, PNB i PER.

Esquema del recorregut per obtenir el PPER.

  • DNI, NIE o passaport en vigor.
  • Edat mínima 20 anys.
Corresponent al contingut dels principals preceptes legals en els quals s'articula el dret marítim espanyol.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:

  • Títol de capità de iot.
  • Ser titular de 6 certificats d'especialitat professionals.
  • Examen PPER de la D.G.M.M. aprovat.
  • Declaració responsable d'haver realitzat 50 dies de navegació (5 navegacions d'altura de més de 60 m) i 2.500 milles hores de navegació.
  • Reconeixement mèdic d'embarcament, gratuït, l'ISM.
Dilluns 18 de setembre
De 19:00h a 22:00h