Escola Port imparteix els cursos de revalidació dels certificats de suficiència professionals del conveni STCW segons les resolucions vigents de la Direcció General de la Marina Mercant.

La revalidació de dels certificats de Formació Bàsica En Seguretat, Bots de Rescat No Ràpids i Avançat Lluita Contra Incendis es poden obtenir per dues vies, segons els períodes d'embarcament que es puguin acreditar, amb el curs de manteniment de competències reduït o complet .

El curs reduït està dirigit als professionals de la mar que puguin acreditar la seva experiència d'almenys 3 mesos en els últims 5 anys a bord de vaixells mercants o de pesca majors de 24m .

El curs complet per revalidar aquests tres certificats ho han de co mpletar obligatòriament que no puguin certificar experiència a bord.

CertificatsCurs completCurs reduït
FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT16 hores12 hores
BOTS NO RÀPIDS12 hores4,5 hores
AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS8 hores4,5 hores


Reserva plaçaEls certificats Vaixells de passatge, Operador Restringit SMSSM, Operador General SMSSM i Patró portuari s'han de revalidar mitjançant una formació i pràctiques reduïdes amb els seus respectius cursos d'actualització de competències.Títol / CertificatDurada
Patró Portuari.16h
Operador Restringit SMSSM.8h
Operador General SMSSM 16h
Formació Sanitària Esp. Inicial8h
Vaixells de Passatge8h


Reserva plaçaEls certificats de Formació Bàsica en Protecció Marítima i Mariner de pont no contemplen caducitat.