En relació a les resolucions de la Direcció General de la Marina Mercant, per les quals s'adapta l'Ordre FOM 2296/2002, de 4 de setembre, als requisits de revalidació de determinats certificats d'especialitat establerts pel Conveni sobre normes de Formació , titulació i guàrdia per a la gent de mar, STCW 78/95 i la implantació de la Resolució del DG de 21 de setembre de 2016 i 2 de febrer de 2017.

 1. RENOVACIONS:
  • Curs reduït + experiència profesional. Se podran acollir a aquesta modalitat tot professional que certifiqui experiència a bord de vaixells mercants o de pesca majors de 24m (almenys 3 mesos en els darrers 5 anys).
  • Cursos complets de manteniment de competència. Cursos per renovar els següents certificats Formació Bàsica, Avançat en lluita contra incendis, Pots de Rescat ràpids i Pots no-ràpids.


  Durada dels cursos:
  Curs complet de manteniment de competènciaCurs reduït de manteniment de competència
  FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT16 hores (Veure preu)12 hores (Veure preu)
  BOTS NO RÀPIDS12 hores (Veure preu)4,5 hores (Veure preu)
  AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS8 hores (Veure preu)4,5 hores (Veure preu)


 2. ACTUALITZACIONS:
 3. Vaixells de passatge, operador restringit, operador general, Vaixells de passatge i Patró portuari entre d'altres es regeixen pel que ja establert en l'ordre FOM / 2296/2002 i la secció AI / 11.2 i BI / 11 del codi de Formació STCW per a la seva actualització per mitjà d'una formació i practiques reduïdes.

  Títol / CertificatDurada
  Patró Portuari. (Veure preu)16h
  Operador Restringit SMSSM (Veure preu).8h
  Operador General SMSSM (Veure preu)16h
  Formació Sanitària Esp. Inicial (Veure preu)8h
  Vaixells de Passatge (Veure preu)8h

Formació bàsica en protecció marítima i Mariner de pont no contemplen caducitat.