Escola Port imparteix els cursos de revalidació dels certificats de suficiència professionals del conveni STCW segons les resolucions vigents de la Direcció General de la Marina Mercant.

La revalidació de dels certificats de Formació Bàsica En Seguretat, Bots de Rescat No Ràpids i Avançat Lluita Contra Incendis es poden obtenir per dues vies, segons els períodes d’embarcament que es puguin acreditar, amb el curs de manteniment de competències reduït o complet .

El curs reduït està dirigit als professionals de la mar que puguin acreditar la seva experiència d’almenys 3 mesos en els últims 5 anys a bord de vaixells mercants o de pesca majors de 24m .

El curs complet per revalidar aquests tres certificats ho han de co mpletar obligatòriament que no puguin certificar experiència a bord.


Certificats Curs complet
FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT 16 hores
BOTS NO RÀPIDS 12 hores
AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS 8 hores

Reserva plaça

Els certificats Vaixells de passatge, Operador Restringit SMSSM, Operador General SMSSM i Patró portuari s’han de revalidar mitjançant una formació i pràctiques reduïdes amb els seus respectius cursos d’actualització de competències.


Títol / Certificat Durada
Patró Portuari. 16h
Operador Restringit SMSSM. 8h
Operador General SMSSM 16h
Formació Sanitària Esp. Inicial 8h
Vaixells de Passatge 8h


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


Reserva plaça

Els certificats de Formació Bàsica en Protecció Marítima i Mariner de pont no contemplen caducitat.