Certificat d'especialitat.

Curs teòric i pràctic en el qual es forma als alumnes per controlar a una multitud en el cas d'una emergència a bord, localitzar l'equip essencial de seguretat i emergència, mantenir una comunicació eficaç amb els passatgers durant l'emergència, demostrar com es fan servir els dispositius personals de salvament, complir amb els procediments d'emergència i seguretat del vaixell.


Dirigit a capitans, oficials i mariners, de pont i de màquines, i la resta de personal amb funcions d'assistència al passatge en situacions d'emergència en els vaixells de passatge, tant convencionals com de transport rodat (ro-ro), amb tonatge igual o superior a 500 GT o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers i en general a tot el personal que presti un servei directe als passatgers.

Es necessari per a Patrons de Pesca i també és un dels certificats necessaris per al certificat de Patró Professional d'embarcacions d'Esbarjo (PPER).

El curs és presencial i la seva durada és de 32 hores, de les quals, 24 hores són de contingut teòric i 8 hores de contingut pràctic. Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Vaixells de passatge d'acord amb el Conveni de Formació STCW-78 / 95/10 el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Formació en familiarització.
 • Formació sobre seguretat per al personal en contacte directe amb els passatgers en espais a ells destinats.
 • Control de multituds.
 • Seguretat dels passatgers, la càrrega i integritat del casc.
 • Gestió d'emergència i comportament humà.
 • Resolució casos pràctics reals.

Normativa: Art. 1 Ordre FOM / 2296 / 2002. Annex I Ordre FOM / 2296 / 2002. Regles V / 2 i V / 3 (en vigor des del gener 99) paràgrafs 4, 5, 6, 7, 8 del conveni STCW i seccions A - V / 2 i AV / 3 paràgrafs 1, 2, 3, 4, 5 del Codi de Formació.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
Dilluns 02 de octubre
De 10:00h a 19:00h

Dilluns 27 de novembre
De 15:00h a 19:00h

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Vaixells de passatge" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Vaixells de Passatge", segons l'Ordre de 04/09/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".