Per poder presentar degudament a les empreses teu currículum necessitarem que ens completis aquest formulari:

Nom (obligatori)

E-mail (obligatori)

Verificació E-mail (obligatori)

Quines titulacions i certificats professionals tens? Si us plau indica en quina data ho has fet. (Obligatori)

Quin lloc de feina t'agradaria tenir en el sector nàutic professional? (Obligatori)

Tens intenció de fer algun nou certificat, títol professional, títol d'esbarjo? (Obligatori)

Quan et planteges fer aquests nous cursos?

Quina és la teva ciutat de residència habitual? (Obligatori)

On t'agradaria treballar? Espanya (indicar ciutat), Unió Europea, resta del món.

Altres comentaris