La titulació Formació bàsica és una titulació nàutica professional. Tenir una titulació professional és imprescindible per poder treballar en un vaixell.

Aquest tipus de formació està enfocada al sector nàutic professional i qualsevol persona que vulgui accedir a un lloc de treball a bord d’un vaixell ha d’obtenir la Formació Marítima Professional, adequada al tipus d’embarcació en la qual va a desenvolupar la tasca.

Es requerirà la possessió de la Certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del vaixell, del Pla de emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

Aviat apareixerà la figura del PER professional, Patró de Iot professional i capità de iot professional. Per obtenir aquestes titulacions professionals serà imprescindible el tenir aquest curs de formació bàsica .