AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 . Titularitat de la pàgina web
La present pàgina web és propietat d’EXPOMARINE & BOATS, S.L., domicili social a Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, CIF B64202583, adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Full B307081, Inscripció 1ª. Aquesta pàgina web conté informació comercial de cursos esportius, professionals i activitats nàutiques. Quant als serveis relacionats amb cursos de tipus professional (indicats en la categoria Cursos professionals), es venen i realitzen a través de l’empresa Formació professional de la mar S.L. amb domicili social al c / Dr. Trueta 48, Local 1, 08005, Barcelona, CIF B66932146, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom, 45751 foli 174. Full: 497.891, inscripció 1: Data: 2017.01.30. La resta de cursos esportius i activitats, depenen d’EXPOMARINE & BOATS, S.L.

2 . Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic , són propietat exclusiva de EXPOMARINE & BOATS, SL i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de EXPOMARINE & BOATS, SL De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3 . Contingut del web i enllaços
EXPOMARINE & BOATS , S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza . Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.escolaportbarcelona.com . La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa , i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí . En el cas que EXPOMARINE & BOATS , S.L. tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il · lícita , constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització , actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent amb la major aviat possible .

4 . Actualització i modificació de la pàgina web
EXPOMARINE & BOATS , S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment , sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5 . Indicacions sobre aspectes tècnics
EXPOMARINE & BOATS , S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics , que es produeixin durant la connexió a Internet , o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il · legítimes fora del seu control .

Des EXPOMARINE & BOATS , S.L. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics o els documents electrònics d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius . De la mateixa manera , no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts .

6 . Tractament de dades de l’usuari
Quan l’usuari facilita les seves dades a través de la nostra adreça de correu electrònic o formulari de contacte , autoritza expressament a EXPOMARINE & BOATS , SL al tractament de les seves Dades Personals amb la finalitat d’atendre les seves peticions de servei o consultes i , en cas de subscriure als nostres butlletins, a enviar-li informació relacionada amb els serveis oferts per l’empresa. EXPOMARINE & BOATS , S.L. inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades . EXPOMARINE & BOATS , S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari .

L’usuari podrà exercir els drets d’ accés , rectificació , cancel · lació i oposició , dirigint-se per escrit a EXPOMARINE & BOATS, SL, Responsable del Fitxer, ubicat en Moll de Marina, núm .11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, a l’adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com.

7 . Ús de cookies
Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies . Les cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari . L’Usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur , encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web . Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

8 . Legislació i jurisdicció aplicable
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació del text legal són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

9 . Política d’Anul · lació de Cursos i Fraccionament de Pagament

Tots els cursos que es contracten per internet tenen dret a devolució durant 14 dies, sempre i quan l’alumne no s’hagi inscrit ni començat el curs, en aquest cas regeixen plenament les normes.

10 . Full de reclamació i devolució
L’usuari podrà utilitzar un full de reclamació cedida per l’Escola Port Barcelona i la Generalitat de Catalunya.