17 gen.

2022

 

A les titulacions nàutiques tant les de cursos d’esbarjo com les de cursos professionals STCW és obligatori la realització de pràctiques nàutiques de navegació en vaixells homologats.

Des de la Llicència de Navegació (LLN) que permet portar vaixells de 6 m dues milles de la costa, fins al Capità de Iot (CI) que permet portar vaixells de fins a 24 metres i per tot el món, en totes aquestes titulacions s’han de realitzar unes pràctiques de navegació, a més d’una part teòrica i realitzar un examen, excepte a la LLN que no s’ha de fer examen.

També les titulacions intermèdies com el Patró d’Esbarjo (PEE o PER), Patró de Iot (PI) i Patró de Navegació Bàsica (PNB) requereixen la realització d’unes pràctiques.

1. Es poden fer aquestes pràctiques en vaixells privats?

No, aquestes pràctiques s’han de fer en vaixells homologats per les comunitats autònomes per als cursos d’esbarjo, i pel Ministeri de Foment per als cursos professionals STCW. A més, aquests vaixells han d’estar matriculats en llista 6a, és a dir, habilitats per exercir professionalment (com un taxi, per exemple) i han de complir també uns requisits de seguretat més grans que els vaixells privats. I els professors que imparteixen les pràctiques en aquests vaixells han de tenir titulacions professionals: Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo per impartir (LLN, PNB, PER) o ser Pilots de Marina Mercant o Patrons d’Altura (PI, CI i per impartir les titulacions professionals).

2. Cal començar el curs nàutic per la teoria?

Als cursos d’esbarjo pots començar per la teoria o per les pràctiques. El que és important és que no passin més de 2 anys des que has realitzat les pràctiques fins que et presentis a l’examen, ja que caduquen al cap de dos anys. I igual si comences per la teoria, tens dos anys per completar les pràctiques. Escola Port recomana que es facin les pràctiques abans de la teoria, pel fet que ajuden a assimilar els conceptes teòrics.

Els cursos professionals STCW ja es programen amb la teoria i la pràctica, és a dir, l’alumne no pot triar entre fer primer la teoria o les pràctiques, ha de seguir el programa del curs.

3. Quines són les pràctiques obligatòries a les titulacions nàutiques?

A les titulacions d’esbarjo són obligatòries en tots els títols les pràctiques de seguretat i navegació, que se solen anomenar Motor, són 4 ha la LLN, 8 ha el PNB, 16 ha el PER, 48 ha PI i 48 h a CI. En totes aquestes titulacions nàutiques s’han de fer aquestes hores de seguretat i navegació. Pot semblar que es repeteixen pràctiques, però és que l’alumne faci més hores de navegació, com més millor. A les titulacions PNB, i PER a més d’aquestes pràctiques de seguretat i navegació obligatòries, s’han de realitzar unes pràctiques de Ràdio de 4 hores al PNB i de Ràdio Operador Curt Abast (ROCA) al PER.

Quant a les titulacions professionals STCW, les pràctiques que inclou el temari són totes obligatòries i no es permet la manca d’assistència si es vol obtenir el certificat d’especialitat o la titulació.

4. Les habilitacions de vela i d’Illes perquè titulacions serveixen?

L’habilitació de vela es pot fer per al PNB, són 16 hores de navegació a vela i serveixen per a totes les titulacions, és a dir, només s’ha de fer una vegada. L’habilitació d’Illes 24 a 48 h són pràctiques per augmentar les atribucions del títol PER. Les Illes 24 augmenten l’eslora permesa a 24 m i permeten navegar entre la península i les Balears. Les Illes 48 h a més homologuen la vela, és a dir, si es fan les pràctiques d’illes 48 h ja no cal fer les pràctiques de vela.

5. Puc evitar fer les pràctiques de motor si faig les pràctiques d’illes?

No, com indiquem abans, les pràctiques de Motor (seguretat i navegació), són obligatòries a totes les titulacions nàutiques. Les pràctiques Illes 24 i 48 són habilitacions, pràctiques que t’augmenten les atribucions del títol PER, però no substitueixen les pràctiques de Motor, encara que sí que habiliten a la Vela les pràctiques d’Illes 48 h, és a dir, un alumne que realitza el PER amb les pràctiques obligatòries de Motor i Ràdio Operador (ROCA), si realitza les Illes 48 h, queda habilitat per poder governar velers i vaixells de motor de fins a 24 m d’eslora entre la península i les illes Balears.

6. Puc començar el PER per les Pràctiques de les Illes?

Sí, es pot començar el PER per qualsevol de les pràctiques, no cal començar per les obligatòries. El que sí que s’ha de tenir en compte és que cada pràctica té un ordre i cal seguir aquest ordre. Les pràctiques de Motor es poden fer o en 4 dies de 4 hores/dia (Motor 1, 2, 3, 4) o en un cap de setmana 8 hores dia (Motor 1 i Motor 2) en total 16 hores. I les pràctiques ROCA s’han de fer en tres pràctiques de 4 hores: ROCA 1, 2, 3. En total 12 hores. Per tant, s’ha de respectar l’ordre de cada pràctica, tant a Motor: 1, 2 o 1, 2, 3, 4 i ROCA: 1, 2, 3

7. Es pot governar una embarcació després d’haver aprovat l’examen i realitzat les pràctiques?

Si mai no has navegat anteriorment, et recomanem que abans de governar un vaixell per tu només facis unes pràctiques de perfeccionament tu i un patró professional. Has de tenir en compte que les pràctiques oficials et donaran una bona experiència si completes totes les habilitacions, però no et donaran la seguretat que necessites per fer tota mena de maniobres tu sol.

Algunes escoles, com és el cas de l’ESCOLA PORT al Port Olímpic de Barcelona, ​​fan cursos de perfeccionament tant per a aquells que volen governar vaixells de motor com de vela, com per als que els interessa governar velers. I, sobretot, l’escola recomana les pràctiques de maniobra al port que consisteixen en 2 hores de maniobra al port per aprendre tot allò relacionat amb l’atracament i desatracament, posar benzina, etc. En aquest enllaç es pot veure tot allò relacionat amb aquestes pràctiques de reforç per guanyar confiança:

8. Quina escola nàutica del país té millors vaixells per fer pràctiques homologades de les titulacions nàutiques?

ESCOLA PORT al Port Olímpic de Barcelona compta amb una flota pròpia d’11 embarcacions homologades per realitzar pràctiques:

  • Dues embarcacions a vela de 15 metres: Jeanneau 50 (CAPTAIN SPIDER) i Bavaria 50 (FORA NIRVIS SEGON) per realitzar les pràctiques de PI, CY i les Illes del PER
  • Dues embarcacions a vela 40 i 42 peus: Jeanneau 40 (IORANA) i Jeanneau 42 (DENEB) per realitzar les pràctiques del PER i les titulacions professionals de Patró Portuari i Patró de Iot
  • Dues embarcacions a vela 36 peus: Jeanneau 36 (APPEX CINC i ROSO) per realitzar les pràctiques de vela i de motor PNB i PER
  • Dues embarcacions a vela de 8 metres: J80 (PINAMAR I VENEÇUELA) autosuficients amb motors elèctrics i plaques solars per realitzar les pràctiques de vela i el club de navegació
  • Tres embarcacions semirígides a motor de 7,60 m Vanguard (ESPORT, KAY, HIDRA) per realitzar les pràctiques de LN i els cursos professionals de bots ràpids i no ràpids I no només l’escola compta amb embarcacions de qualitat, ja que el més important és l’equip de professió ales amb què compta per a la realització de les pràctiques, la majoria d’ells formats a la pròpia escola i actualment estan entre els millors professionals nàutics del sector a nivell nacional.