07 set.

2022

 

Tenir alguns de les assegurances per a vaixells existents és un dels requisits legals més importants per a poder navegar amb seguretat i tranquil·litat en la nostra embarcació.

N’hi ha de diversos tipus, el seu preu depèn del tipus d’embarcació i del seu ús i existeixen clàusules opcionals que es poden contractar, a més de les bàsiques.

D’aquí la importància de conèixer quines assegurances per a embarcacions existeixen en el mercat i quines característiques tenen, per a buscar el que millor s’adapti a la nostra embarcació i a l’ús que li donarem.

Què cobreix una assegurança per a vaixells? 

El Reial decret 607/1999 estableix els riscos que l’assegurança obligatòria per a vaixells ha de cobrir.

Es tracta de l’Assegurança de Subscripció Obligatòria, de responsabilitat civil, que cobreix:

  • Mort o lesions corporals de terceres persones.
  • Danys materials a tercers.
  • Pèrdues econòmiques sofertes per tercers que siguin conseqüència directa dels danys relacionats en els paràgrafs anteriors.
  • Danys a vaixells per col·lisió o sense contacte.

Font: BOE – Reial decret 607/1999

És, bàsicament, com una assegurança a tercers similar al d’un cotxe que cobreix els costos de danys que hauríem produït a un tercer.

No obstant això, l’assegurança obligatòria no ens cobreix a nosaltres ni a la nostra embarcació.

I és que la llei no estableix l’obligatorietat que aquest segur cobreixi els danys produïts al prenedor o al propietari, als passatgers o els danys materials soferts durant la participació en una regata, entre altres coses.

És aquí on entren en joc les clàusules opcionals que ofereixen les asseguradores i que deuríem seriosament valorar si contractar o no.

Clàusules opcionals d’assegurances de vaixells

Com dèiem, a part de l’assegurança bàsica, les asseguradores ofereixen cobertures addicionals que cobriran diferents situacions que ens puguin ocórrer tant durant la navegació o mentre l’embarcació està en el port.

Les més importants per a la nàutica d’esbarjo són:

Segur de remolc i custòdia

Sol Salvament Marítim i empreses autoritzades poden remolcar una embarcació a port, sent els costos d’aquesta maniobra relativament alts.

Per a fer-nos una idea, el cost d’un remolcador pot rondar entre els 350 i els 800 euros per hora.

Afegir a la nostra assegurança per a embarcacions d’esbarjo una cobertura de remolc evita que hàgim de sufragar aquest cost en cas d’avaria, accident o abandó.

Segur de remoció

El propietari d’una embarcació és responsable de reflotar o retirar les restes si el naufragi es dona en un port, llocs protegits, platges i costes o si Capitania Marítima així ho veu convenient.

Per exemple, en els ports de Galícia, com en moltes altres marines, aquesta cobertura és obligatòria per a poder optar a un amarrament.

La clàusula de remoció és una altra de les cobertures a tenir en compte si contractaràs una assegurança per a vaixells.

Danys materials i robatori

Sota aquest concepte es recullen danys que pugui sofrir la nostra embarcació per factors externs.

Habitualment, estan cobertes situacions com a abordatges, col·lisions contra objectes flotants, encallades involuntàries, danys per cops de mar o temporal (fins i tot en veles) o fallades en el sistema elèctric estant connectats a les fonts d’energia en port.

Assegurança d’accidents als ocupants de l’embarcació

La cobertura d’accidents per a la tripulació cobreix els danys personals que pugui sofrir qualsevol persona a bord de l’embarcació.

És important destacar que la pòlissa mai cobreix accidents produïts de manera intencionada, generats per conductes temeràries o quan la causa siguin els efectes de substàncies estupefaents ingerides per l’accidentat.

Així, la tripulació està assegurada enfront d’accidents i lesions i fins i tot, en cas de defunció d’algun dels passatgers, les pòlisses cobreixen els pagaments de les indemnitzacions (això sí, amb un cert límit).

De nou, una clàusula interessant a incloure en la nostra assegurança si naveguem amb familiars i amics de manera freqüent.

Activitats especials: regates i pesca

Un accident que puguem sofrir durant la participació en una regata o esdeveniment esportiu no quedaria cobert per cap de les clàusules de les quals hem parlat fins ara.

Per a això, les asseguradores tenen condicions especials que caldrà contractar a més de l’assegurança bàsica, per a estar coberts mentre practiquem aquest tipus d’activitats.

Si participes en regates de club, esdeveniments esportius o competicions de pesca, has de revisar amb la teva asseguradora que tinguis cobertura i estar assegurat en aquests esdeveniments.

seguros-barcos_pic-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Quant costa una assegurança per a embarcacions?

Són moltíssimes les variables que les asseguradores tenen en compte a l’hora de calcular el preu de l’assegurança per a un vaixell:

El tipus d’embarcació (iot, veler, semirígida…), l’any de construcció, l’eslora, la capacitat de passatgers, la potència del motor, l’embarcació auxiliar, material del casc, el valor de compravenda, les zones de navegació i fins a l’ús que se li donarà (privat, charter, regates…) influeixen al preu que ens oferiran.

Atès que és molt difícil fer una estimació, podem prendre com a referència que, per a un veler de 10 metres l’assegurança bàsica obligatòria costa entorn als 100€ a l’any, podent ascendir el de tot risc per sobre dels 200€.

Com acreditar que un vaixell està assegurat

Si les autoritats ens exigeixen demostrar que l’embarcació està assegurada i que aquest segur està vigent, necessitarem el justificant del pagament de la prima del període en curs.

Aquest paper ha de contenir, almenys, la següent informació:

  • L’entitat asseguradora que subscriu la cobertura.
  • La identificació suficient de l’embarcació assegurada.
  • El període de cobertura, amb indicació de la data i hora en què comencen i acaben els seus efectes.
  • La indicació de què es tracta de la cobertura de l’assegurança obligatòria.

Font: BOE – Reial decret 607/1999

Hem abordat en aquest article les assegurances per a vaixells, una gestió obligatòria per a qualsevol armador però sobre la qual moltes vegades existeixen dubtes o els conceptes no són clars.

Ara coneixem millor les diferents cobertures que existeixen en les assegurances per a embarcacions d’esbarjo i podrem entendre millor les ofertes que ens facin diferents empreses asseguradores.