12 nov.

2022

La ràdio VHF és un dels principals sistemes de comunicació a la nàutica, especialment a la nàutica d’esbarjo.

Tot i que es tracta d’un sistema antic, el VHF no ha estat reemplaçat per tecnologies més modernes gràcies a la seva simplicitat i alta fiabilitat i continua sent part de les mesures de seguretat obligatòries als vaixells.

En aquest article parlem de la ràdio VHF, sobre les seves freqüències i els seus canals, i compartim una taula amb tots els canals marins VHF.

 

La Ràdio VHF

El 1879 Guglielmo Marconi va aconseguir realitzar la primera comunicació utilitzant ones de ràdio. Va ser, però després de la tragèdia del Titanic quan es van començar a regular les comunicacions sense fils al mar i es van establir els estàndards per a les comunicacions per ràdio – sobretot, per a les trucades d’auxili.

Es tracta d’una tecnologia que permet enviar senyals elèctrics, com els que capta un micròfon, mitjançant ones electromagnètiques que viatgen a través de l’espai sense necessitat de cables.

Què significa VHF? (Very High Frequency) (Freqüència Molt Alta)

Les ones electromagnètiques que s’utilitzen a les comunicacions de ràdio marines tenen 3 característiques principals:

Longitud: distància entre dos pics d’ona.

Amplitud: alçada del pic de l’ona.

Freqüència: nombre d’ones per segon.

En l’actualitat, hi ha diferents bandes de freqüències que fan servir amb finalitats diverses com la televisió, telefonia mòbil, xarxes sense fil… i és clar, per a les comunicacions marítimes.

Una d’aquestes bandes s’anomena VHF, que significa Very High Frequency (molt alta freqüència), i fa referència a la banda de freqüències entre els 30 i els 300 Megahercis (MHz).

Més concretament, la banda de freqüències reservada per a les comunicacions marítimes és entre els 156 i els 174 MHz.

Per exemple, i com veurem després, la 156,800 MHz és la freqüència de socors, urgència, seguretat i trucada, tenint preferència pel seu grau d’importància la trucada de socors.

Canals i freqüències marines de VHF

Perquè dues estacions de ràdio puguin comunicar-se entre elles, hauran d’estar configurades al mateix canal; és a dir, emetran i rebran els senyals en una o diverses freqüències concretes.

Així, seria molt poc pràctic que si dos vaixells es volen comunicar, hagin d’acordar per endavant una freqüència en què parlaran (com per exemple la 156,625 MHz).

Per això hi ha els canals marins de VHF, que no són més que una sèrie de freqüències predefinides en una llista de l’1 al 88.

Habitualment, dos vaixells establiran un primer contacte a través del Canal 16 (al qual tots els vaixells estan obligats a mantenir-se a l’escolta) i passaran a un altre canal per continuar la conversa.

Així, per exemple, la freqüència del canal 16 vhf marí és la 156,800 MHz o el canal 70 fa referència a la 156,525 MHz.

Canal 16 VHF Marí – 156.800 MHz

El canal 16 VHF marí és una de les freqüències més importants a la nàutica i que tot mariner/a ha de conèixer i és per això que es mereix el seu propi apartat.

Està destinat preferentment a les trucades d’urgència i auxili, i totes les embarcacions estan obligades a mantenir-se a l’escolta d’aquest canal.

Si un vaixell es troba en perill, podrà emetre una trucada de socors a través del canal 16 i totes les embarcacions que estiguin al voltant, les estacions costaneres i els centres de salvament sentiran aquesta trucada, activant-se els protocols dactuació en cas necessari.

La UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions) estableix els procediments en radiocomunicacions i el SMSSM (Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima) determina els equips, que estan recollits al conveni SOLAS (el conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar.

Això significa que els protocols funcionen a tot el món (actualment l’OMI compta amb 174 Estats Membres) i és per això que ja en les titulacions més bàsiques de la nàutica d’esbarjo com són el PER i el PNB compten amb pràctiques de ràdio obligatòries.

Si vols saber més sobre el SMSSM et recomanem aquest article de la web de Salvament Marítim.

Ah, i recorda que la freqüència del canal 16 vhf marí és la 156,800 MHz.

Taula canals marins VHF

Hi ha també altres canals VHF marins reservats a certes activitats com veurem a continuació.

Els més importants són:

Canal VHF

Freqüència (MHz)

Ús

Canal 6

156,400

Comunicacions
entre vaixells i aeronaus que participen en les operacions SAR.

Canal 8

156,625

Comunicacions
entre vaixells sense propòsit de seguretat.

Canal 9

156,450

Utilitzat per
parlar amb els ports esportius i marines a la nàutica d’esbarjo a
Espanya.

Canal 10

156,500

Operacions SAR
a Europa i Canadà. A Espanya:
Salvament Marítim.

Canal 11

156,550

Autoritats portuàries

Canal 12

156,600

Pràctics.

Canal 13

156,650

Comunicacions de
seguretat a la navegació entre vaixells

Canal 14

156,700

Pràctics

Canal 15

156,750

D.G.M:M o
comunicacions a bord (1W)

Canal 16

156,800

Comunicacions de
socors, urgència, seguretat i trucades.

Canal 17

156,850

Comunicacions a
bord, comunicacions entre vaixells i a l’Estat Espanyol: companyies petrolíferes (1W)

Canal 67

156,375

Operacions SAR
a Europa i Canadà. A l’Estat Espanyol:
companyies petrolieres.

Canal 68

156,425

LSD, socors,
urgència, seguretat i trucada

Canal 69

156,475

Consignataris

Canal 70

156,525

Activitats vàries

Canal 71

156,575

Serveis de Vigilància Duanera

Canal 72

156,625

Salvament Marítim.

Canal 73

156,675

Operacions SAR
a Europa i Canadà. A l’Estat Espanyol,
Servei de Vigilància Duanera.

Canal 74

156,725

Salvament Marítim.

Canal 75

156,775

Canal de guàrdia
i socors (1W)

Canal 76

156,825

Canal de guàrdia
i socors (1W)

Canal 77

156,875

Confraries de pescadors

Canal 87

157,375

Lliure

Canal 88

157,425

Lliure

També, convé recordar, que:

● Els canals del 01 al 05, el 07, del 18 al 28, del 60 al 66 i del 78 al 86, es fan servir en operacions portuàries, moviment entre vaixells i correspondència pública.

● Els canals 87B (AIS1-) i 88B (AIS-)2 s’utilitzen en estacions transmissores de cerca i salvament AIS-SART en operacions SAR.

● Des de l’1 de gener de 2017 els canals 24, 25, 26, 84, 85 i 86 estan identificats per a la utilització del sistema d’intercanvi de dades VDES.

Com hem vist, els canals i freqüències de VHF marí juguen un paper molt important en les comunicacions al mar.

I especialment quan parlem de seguretat, ja que la ràdio és part dels sistemes de seguretat obligatoris per a les embarcacions.

Així, hem après quins són els canals més importants i l’ús que se’ls hi dóna a l’Estat Espanyol, i hem compartit una taula amb totes les freqüències de VHF marí, molt interessant per tenir-la a mà en cas de necessitar-la.