16 abr.

2022

 

En els darrers anys l’electrònica ha portat grans avanços a la nàutica.
I el pilot automàtic de vaixell és un dels quals més ha marcat la diferència (amb permís del GPS), especialment, en la nàutica d’esbarjo.

T’imagines creuar les Balears sense deixar anar el timó ni tan sols un segon?

En aquest article estudiem el funcionament del pilot automàtic per a vaixell i aprendrem a utilitzar-lo, tant per a vaixells de vela com a motor.

Història del pilot automàtic de vaixell

Com pots imaginar, el pilot automàtic és un invent recent en la història de la navegació.

El primer de la història ho va inventar l’exèrcit estatunidenc al 1911 instal·lant-lo en un dels seus avions.

Es tractava d’un girocompàs que mantenia l’avió anivellat i permetia mantenir un rumb constant.

No obstant això, no va ser fins a molts anys després que aquest element va evolucionar per a passar a formar part dels equipaments habituals en la nàutica d’esbarjo.

Com funciona el pilot automàtic d’un vaixell

Bàsicament, es tracta d’un motor elèctric que fa girar el timó segons els senyals que li arriben d’un o més sensors als quals està connectat.

Els pilots automàtics de vaixell estan composts per tres elements principals:

Una brúixola magnètica que mesurarà el rumb en cada instant i s’utilitzarà per a calcular les correccions

Una unitat de potència, que serà el motor que aplica la força sobre el timó per a moure’l.

Una unitat de control que calcularà els ajustos del rumb i que es parametritza a través dels panells electrònics en la coberta.

En poques paraules, si diem al pilot automàtic que segueixi un rumb concret, aquest anirà controlant el timó i aplicant petits ajustos perquè l’embarcació mantingui aquesta direcció.

Rumb d’agulla i rumb de superfície

La manera més senzilla per a poder diferenciar si l’embarcació està matriculada o inscrita és observant l’indicatiu de matrícula en les amures de l’embarcació. Les matricules contenen una abreviatura de la capitania marítima principal/província marítima en la qual estan registrades no obstant això les embarcacions inscrites no contenen aquesta dada.

Adjuntem unes imatges per a poder veure les diferències entre matriculació i inscripció de manera visual.

Si fa temps que et vas treure les titulacions nàutiques, hi ha un concepte que hem de refrescar.

El fet que l’agulla de la brúixola marqui un rumb, no vol dir que anem en aquesta direcció.

I és que degut a aquest efecte de l’abatiment, la nostra embarcació (especialment si anem a vela) es desplaçarà també transversalment.

Cómo funciona el piloto automático barco, Blog-Escola-Port_Com funciona el pilot automàtic d'un vaixell

És important destacar que els pilots automàtics comuns no tenen en compte aquest abatiment, sinó que únicament mantindran el rumb d’agulla de l’embarcació.

D’aquí ve que és important tenir en compte aquesta diferència si planificarem una travessia de llarga distància fent ús del pilot automàtic.

Navegar sense pilot automàtic de vaixell

Per descomptat existeixen avui dia embarcacions sense pilot automàtic.

Ja siguin petites embarcacions de motor que no ho necessiten, o velers més antics que no ho portaven de sèrie.

I no, no és necessari que per a anar a les Balears vagi sempre algú al timó com preguntàvem en la introducció del post.

La manera més habitual en la qual es navegava durant llargs períodes en un rumb constant era bloquejant el timó.

I és que moltes vegades en la nàutica les solucions més rudimentàries són les més eficients.

Per a això se solen utilitzar un parell de caps, de manera que permeten ajustar i bloquejar el timó en la posició desitjada.

En aquesta solució, es basen els pilots automàtics de braç mecànic com veurem després.

Però, és aquesta l’única manera?

Un bon trimat, el millor pilot automàtic

Si has navegat a vela o has realitzat les pràctiques d’ampliació del PEE, hauries de saber que ajustant el trimat es pot variar el rumb.

Normalment, si cacem més les veles el vaixell tendeix a orsar (la proa tendeix a apuntar cap a on ve el vent), i a l’inrevés.

Un veler que té les veles perfectament caçades hauria de navegar el línia recta sense necessitat d’utilitzar el timó – si bé aquest escenari es compleix millor en rumbs de través i per descomptat amb bona mar.

          “Estàs destinat a coses grandioses, però has de prendre el timó i traçar el teu propi rumb!”
                                                             Long John Silver – L’illa del tresor

 

Com s’utilitza el pilot automàtic per a vaixell?

Si et trobes en una embarcació que disposa de pilot automàtic, en algun lloc prop del timó veuràs una pantalla similar a la següent:

pantalla piloto automatico barco; Blog-Escola-Port_Com funciona el pilot automàtic d'un vaixell

Es tracta del comandament de control del pilot automàtic, una pantalla amb informació molt útil, pràctica i fàcil d’utilitzar.

El número de la part central de la pantalla ens mostra el rumb (d’agulla) que segueix el vaixell en aquest mateix instant.

*Recorda, que si vols representar-ho en una carta, hauràs de convertir-ho al rumb veritable

Activar i desactivar el pilot

Els botons que utilitzarem per a encendre o apagar el pilot seran el de “Auto” i “STBY”.

Si estem navegant de manera normal i premem el “Auto”, el pilot automàtic del vaixell s’activarà.

Bloquejarà el timó i mantindrà l’embarcació en el rumb en el qual navegava en aquest mateix instant.

Ja podem deixar anar el timó i fer altres coses, això sí, sempre mantenint la vigilància.

Per a desactivar-ho, simplement premerem “STBY”, que significa “en pausa”, i tornarem a agafar el control de la roda.

És important subjectar el timó amb la mà abans de fer-lo, sobretot si naveguem a vela.

Si no ho fem, el veler orsarà bruscament en perdre la força que aplica el pilot automàtic sobre el timó perdent el control del vaixell.

Altres funcionalitats del pilot automàtic vaixell

Com dèiem, en prémer el “Auto” l’embarcació seguirà el rumb en el qual es trobava en aquest instant.

I què passa si volem canviar de rumb?

Perquè podem ajustar-ho fàcilment sense necessitat de desactivar la funcionalitat.

Amb els botons que veiem en el panell de control, podem ajustar el rumb grau a grau (prement en + o – 1°).

O de deu en deu, amb els botons que marquen + – 10°.

Si bé és intuïtiu, tingues en compte que en prémer els botons “+”, l’embarcació girarà cap a estribord.

Pel contrari, amb els botons “-” ho farà cap a babord.

Així, podem anar ajustat el nostre rumb sense necessitat de tocar el timó.

Tipus de pilots automàtics

En les embarcacions d’esbarjo predominen dos tipus de pilots automàtics.

Les unitats de potència que estan ja integrats entre els elements mecànics del timó – habitualment de roda, en embarcacions més modernes.

I els braços mecànics que s’instal·len en la coberta per a velers amb timó de canya.

Aquests últims s’instal·len en la banyera i són els que es veuen en els velers més antics.

Són, desafortunadament, menys estètics i molesten més en la coberta.
En qualsevol cas, el funcionament i el resultat en totes dues solucions és el mateix.

Hem analitzat un dels components de l’electrònica nàutica moderna que més ens faciliten la navegació.

Especialment, en travessies llargues o en la navegació en solitari.

No obstant això, estan sorgint nous corrents en la nàutica que defensen la navegació sense electrònica, com es feia antany.

I tu, utilitzes el pilot automàtic o prefereixes portar el timó?