CURS CAPITÁ DE IOT BARCELONA 

 

La titulació CAPITÀ DE IOT permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 24 metres d’eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics. Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

 

Per obtenir la titulació cal fer d’un examen teòric i unes pràctiques homologades de seguretat de navegació de 48 hores de durada. Estàs pràctiques s’han de fer en una escola homologada, com ho és Escola Port, que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

 

Atribucions complementàries :

Govern d’embarcacions a vela, sempre i quan es realitzin les pràctiques homologades de vela de 16 hores de durada. Si s’han realitzat prèviament per a les titulacions PNB, PER o Patró de Iot ja no serà necessari tornar a realitzar.

 

 • CAPITÁ DE IOT
 • 1002 1055€
 • Teoria 40 hores.
 • Práctiques MOTOR 48 hores.
 • Material didáctic.
 • Assegurança, gestió, IVA.
 • Reservar plaça

 
 

GESTIONS

No s’inclouen en el preu del curs:


  

 

De forma voluntària l’alumne podrà realitzar la formació d’Operador Restringit del SMSSM que forma a l’alumne per a exercir les funcions del servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítims a la zona A1.

 

Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.Reservar plaça

 

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir ael titol de patró de iot.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent de capità de iot.
 • Aportar un certificat mèdic nàutic en vigor.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 48 hrs de capità de iot.

  Material Necessari:

 • DNI original.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no programable).
 • L'examen es compon de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna, i una durada màxima de 2 hores i mitja.

  L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:

 • a) Globalment. Per aconseguir l'aprovades s'haura Respondre correctament un mínim de 28 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'error: - De teoria de navegació, Màxim 5 errors permesos. - De Càlculs de navegació, Màxim 4 errors permesos.
 • b) Per Mòduls temàtics. Es podrà aconseguir el aprovades per Mòduls, sempre i Quan se superen els Criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d 'ACORD als Criteris de la següent taula. El aprovada del mòdul es conservarà durante les dues Següents Convocatòries en què l'administració competent realitzi exàmens de capità de iot. El aprovada per Mòduls només serà vàlid en els àmbits exclusiva de cada Administració amb competències.

(Tot el desenvolupament dels punts anteriors es pot veure amb detall al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83025)CursModalitatIniciMés info.
CY De 19:00h a 22:00hOct. | Dim. 01
Reservar plaça
VEURE CALENDARI