La Llicència de Navegació permet governar motos nàutiques (jet ski) que tinguin una potència inferior a 55CV. A més, amb aquesta titulació es podrà governar embarcacions de fins a 6 m amb la potència que tinguin homologada. Aquesta titulació només permet navegar de dia.

Per obtenir el títol es requereix una formació teòrica de 2 hores, sense examen, i la realització de pràctiques de navegació de 4 hores. Escola Port realitza aquestes pràctiques a la base del Port Olímpic de Barcelona.

A la part teòrica s’impartiran coneixements sobre limitacions a la navegació en platges no abalisades, abalisades i els seus canals d’accés. Normativa sobre el tràfic marítim i navegació interior en els ports. Determinades regles del Reglament internacional per prevenir abordatges (RIPA).

 • DNI, NIE o Passaport, en vigor.
 • Ser major de 18 anys d'edat, o 16 anys amb consentiment patern.
 • Realitzar unes pràctiques obligatòries.
 • Certificat mèdic nàutic.
 • Superació examen teòric, convocat per la Generalitat.
Les pràctiques per a l'obtenció d'aquesta titulació tindran una durada de 4 hores en què s'impartirà la següent formació. Es realitzen al Port Olímpic de Barcelona.

 • Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Apartat 2. Motors. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.
 • Apartat 3. cordam. Ús de caps i nusos bàsics.
 • Apartat 4. Maniobres. Maniobres en dàrsena, atracadors i desatraques. Velocitat de seguretat.
 • Apartat 5. Fondeig, vigilància i control de la derrota. Maniobra de fondeig i virada de l'àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors.
 • Apartat 6. Maniobres de seguretat.
VEURE CALENDARI

Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.