El títol de patró de moto nàutica A permet gobernar motos nàutiques (jet ski) que tinguin una potència igual o superior a 110 C.V.

El títol de patró de moto nàutica B permet gobernar motos nàutiques (jet ski) que tinguin una potència inferior a 110 C.V.

Podràs navegar de dia, respectant les normatives de navegació que obliguen a circular dins dels ports a velocitat mínima i la prohibició d’apropar-te a les platges, excepte les zones especialment indicades per a això.

Amb el títol PNB – Patró de Navegació Bàsica podràs portar tot tipus de motos d’aigua i a més a més embarcacions d’esbarjo de fins a 8 metres.

Per obtenir el títol es requereix una formació teòrica, la realització de pràctiques de navegació amb moto d’aigua i aprovar un examen teòric oficial.

A la part teòrica s’impartiran coneixements sobre limitacions a la navegació en platges no abalisades, abalisades i els seus canals d’accés. Normativa sobre el tràfic marítim i navegació interior en els ports. Determinades regles del Reglament internacional per prevenir abordatges (RIPA).


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.Reservar plaça

 • DNI, NIE o Passaport, en vigor.
 • Ser major de 18 anys d'edat, o 16 anys amb consentiment patern.
 • Realitzar unes pràctiques obligatòries.
 • Certificat mèdic nàutic.
 • Superació examen teòric, convocat per la Generalitat.
Les pràctiques per a l'obtenció d'aquesta titulació tindran una durada de 3 hores en què s'impartirà la següent formació. Es realitzen al Port Olímpic de Barcelona i s'utilitzaran motos d'aigua SEA DOO GTI.

 • Hissat i avarada de la moto des del remolc.
 • Comprovacions abans d'arrencar la moto.
 • Arrencada del motor (empenta endavant immediata).
 • Parada i / o atracament.
 • Girs.
 • Navegació en aigües poc profundes i profundes.
 • Moto nàutica bolcada: com dirigir-la. Moto aquàtica submergida.
 • Remolc de la moto a la mar.
 • Esquí nàutic. Precaucions (acompanyant, etc).
 • Navegació amb mal temps.
 • Navegació amb passatgers.
 • Actuacions en cas d'accidents o d'emergència.
 • Rescat d'home a l'aigua.

L'examen teòric consistirà en la realització del test integrat per 30 preguntes amb resposta múltiple.

Per superar la prova serà necessari respondre correctament el 70% del conjunt de preguntes.

El temps de realització del test complet serà de seixanta minuts