• FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT
 • 712 750€
 • Teoria: 45 hores.
 • Pràctiques: 25 hores.
 • Material didàctic.
 • Pràctica contra incendis amb simulacros reals.
 • Pràctica amb vestit de supervivència.
 • Pràctica amb balsa salvavides. / 25 pax.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 

 

 • PATRÓ PORTUARI
 • 940 990€
 • Teoria: 110 hores.
 • Pràctiques: 40 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 

 

 • OPERADOR RESTRINGIT SMSSM
 • 523 550€
 • Teoria: 15 hores.
 • Pràctiques: 25 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • MARINER DE PONT
 • 470 495€
 • Teoria: 45 hores.
 • Pràctiques: 25 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ MARÍTIMA
 • 190 200€
 • Teoria: 6 hores.
 • Pràctiques: 2 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • BUCS DE PASSATGE
 • 275 290€
 • Teoria: 24 hores.
 • Pràctiques: 8 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS
 • 333 350€
 • Teoria: 12 hores.
 • Pràctiques: 12 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL
 • 370 390€
 • Teoria: 11 hores.
 • Pràctiques: 11 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 
 

 • AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS
 • 660 695€
 • Teoria: 12 hores.
 • Pràctiques: 12 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça

 
 

 

 • OPERADOR GENERAL SMSSM
 • 1131 1190€
 • Teoria: 50 hores.
 • Pràctiques: 70 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça
 • OPERADOR GENERAL SMSSM
  Curs pont
 • 802 845€
 • Teoria: 30 hores.
 • Pràctiques: 50 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça