Cursos de Formació Ocupacional treballar en el sector Marítim.

Per aconseguir treballar en el sector marítim cal adquirir una capacitació professional que permeti incorporar-se al mercat laboral. En aquest sector, es tracta de fer un curs de Formació Bàsica en Seguretat .

Un cop realitzat el curs, l’alumne podrà embarcar-se en un vaixell com a mariner de coberta o treballar en un port. Aquests treballs, que ja són remunerats, permeten a l’alumne acumular hores que li seran útils per a poder completar titulacions superiors.

Per completar el certificat d’especialitat de Formació Bàsica en Seguretat (STCW) s’ha de fer un curs de 10 dies de durada (70 hores teòric pràctiques) en una escola homologada per la Direcció General de la Marina Mercant. Aquestes escoles homologades realitzen un curs regulat pel conveni de formació STCW / 10 que estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions. Aquest certificat permet treballar en el sector marítim en tots els països reconeguts per l’OMI (Organització Marítima Internacional).

Escola Port a Barcelona realitza un curs de Formació Bàsica de Seguretat i la resta de cursos homologats STCW la realització permetran a l’alumne augmentar la seva capacitació i per tant les seves possibilitats d’aconseguir treballs millor remunerats dins el sector.

En altres posts del Bloc d’Escola Port, informarem sobre més cursos professionals que permetin aconseguir un millor lloc per treballar en el sector Marítim. Cursos com Mariner de pont , Patró Portuari i el PPER (Patró Professional d’Embarcacions Esbarjo). Tots aquests cursos permeten a l’alumne poder exercir com a patrons d’embarcacions de diferents mides. I els professionals que posseeixen aquestes titulacions podran optar a un nivell d’ingressos superior al dels mariners. Però en tot cas, per obtenir les tres anteriors titulacions és imprescindible haver realitzat prèviament el curs de Formació Bàsica en Seguretat i d’aquí la importància que té aquest certificat d’especialitat, que és la clau per poder accedir a la resta de titulacions i certificats d’especialitat nàutics.