El curs consisteix en 5 dies de nevegació amb un instructor RYA que ensenya a navegar amb carta, les regles del tràfic marítim, emergències, navegació a motor sense veles. Més informació sobre aquest curs a info@escolaportbarcelona.com.