13 març

2018

La principal diferència entre els cursos nàutics professionals i els d’esbarjo és que els cursos de recreació no permeten actuar de forma professional amb la titulació, és a dir, no es pot facturar pel servei de patró, ja sigui realitzant un lloguer amb turistes, realitzant un treball portuari, etc. Per a totes aquestes activitats s’ha de posseir una titulació professional.Una persona amb un títol PER pot governar embarcacions de fins a 15 metres d’eslora o 24 mts d’eslora si ha realitzat l’ampliació d’atribucions amb les pràctiques Illes. Però mai no podrà fer això portant a turistes i facturant per això. Si es desitja a governar embarcacions de forma professional s’ha d’haver un títol professional com el de Mariner de pont, Patró Portuari o el Patró professional d’embarcacions d’esbarjo.

AEscola Port / Formació professional de la Mar formem als nostres alumnes tant perquè obtinguin titulacions d’esbarjo i també perquè obtinguin titulacions professionals amb les quals poder guanyar-se la vida …

Un alumne pot optar per fer el curs PPER (Patró Professional embarcacions esbarjo) i per això ha de completar totes les titulacions d’esbarjo i realitzar els curs i certificats d’especialitat STCW (Formació Bàsica en seguretat, Formació sanitària específica inicial, Operador Restringit SMSMM, Avançat lluita contra incendis, Vaixells de Passatge, Pots de rescat no ràpids). El PPER és la titulació ideal per a tots aquells que vulguin dedicar-se dins de la nàutica a la branca d’esbarjo, però professionalment. A més, aquesta titulació permet fer classes a les acadèmies de nàutica.

També pots optar per camins mes curts com el Mariner de pont o el Patró Portuari. Aquestes titulacions permeten separar menys de la costa amb l’embarcació i en el cas del patró portuari , portant més passatgers. Les dues titulacions requereixen del certificat d’especialitat de Formació Bàsica en seguretat i en el cas del Patró Portuari es necessitarà més el curs d’operador restringit del SMSSM.

Tots aquests cursos es poden realitzar en l’Escola Port / Formació professional de la Mar.