Aquesta formació representa un certificat d’especialitat d’acord amb les disposicions establertes pel Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent del Mar – STCW.
 

Aquest certificat és requisit indispensable per a l’obtenció de la llibreta marítima professional i el primer pas per a realitzar qualsevol activitat professional marítima a bord de qualsevol vaixell (Charter, Pesca, passatge, Yates, Creuers, Mercants, Serveis portuaris, entre d’altres).

 

Formació Bàsica

 

Amb la realització d’aquest curs establiu les bases de la vostra formació marítima que us donarà accés a altres certificats i / o titulacions marítimes professionals i amb això accés a millors llocs laborals.

Aquest certificat únicament el poden expedir els centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant.

 

Formació Bàsica

Escola Port és un centre homologat per la Direcció General de la Marina Mercant per impartir els quatre mòduls que componen aquesta formació:

  • Supervivència en el mar
  • Prevenció i seguretat
  • Lluita contra incendis
  • Primers auxilis

 

La qualitat, instal·lacions i mitjans disponibles a l’Escola Port es caracteritzen per complir les més altes exigències en matèria de formació i prestació de servei.

 

Formació Bàsica

 

El centre disposa de diverses aules adaptables amb capacitat per a 20-30 alumnes i dotades amb les últimes tecnologies per a l’ensenyament (Pantalles tàctils amb projectors d’última generació).

 

A l’Escola Port pots fer la part practica amb mitjans i instal·lacions realment superiors al mínim exigit i experimentant simulacres el més semblants a qualsevol cas real.

 

La pràctica de primers auxilis es desenvolupa de la mà d’un facultatiu especialista en medicina amb el que es practica la resolució i metodologia per intervenir en cas d’emergència sanitària.

image6

 

Per a la realització dels exercicis pràctics obligatoris i establerts en matèria de lluita contra incendis, els alumnes assistiran al parc de bombers de barcelona per participar en aquesta instrucció de la mà dels millors especialistes en aquesta matèria.

 

Formació Bàsica

 

Escola Port disposa d’un veler de 14m adaptat i equipat amb tot el necessari per fer les simulacions i exercicis pràctics per a la Supervivència en el Mar. Es realitzarà una sortida a mar obert on es desenvoluparan totes i cadascuna de les pràctiques obligatòries amb el material indispensable (Bassa salvavides, Aro salvavides, Bengales, Vestits de supervivència, Armilles, etc.)
 

Finalment transcorregut el programa i superats els mòduls l’escola lliurés el certificat de superació per a poder expedir el títol de Formació Bàsica i la llibreta marítima en capitania.
 

Gràcies a l’excel·lent equip humà i els millors mitjans de Barcelona que tindràs al teu abast no només superaràs amb comoditat el curs sinó que adquiriràs tots els coneixements realment necessaris per iniciar-te amb professionalitat en el sector marítim professional.
 

Ver Formació Bàsica