13 març

2018

Una titulació d’esbarjo podria ser des de la Llicència de Navegació fins al capità de iot, ja que totes elles són titulacions d’esbarjo. La diferència està en la mida del vaixell que pot portar-se amb cadascuna d’aquestes titulacions i la separació de la costa a la qual es pot navegar amb cadascuna d’elles. En aquest article farem èmfasi en el patró d’esbarjo.La llicència de navegació permet fins a 6 mts d’eslora i no més de 2 milles de la costa, el PNB fins a 8 mts i 5 milles de la costa, el PER fins a 15 mts (o 24 amb l’ampliació) i 12 milles de la costa (o Illes Balears des Península, amb l’ampliació), el Patró de Iot fins a 24 mts i 150 milles de la costa i el capità de iot fins a 24 mts sense límit de separació de la costa.

Normalment s’utilitza l’expressió patró d’esbarjo per referir-se al PER, que és una titulació d’esbarjo, no professional, i que habilita el patró a governar embarcacions de motor de fins a 15 mts d’eslora i 24 metres d’eslora si es realitza les pràctiques d’habilitació Illes de 24 hrs de navegació. A més, si es realitzen unes pràctiques de vela de 16 hrs, el titulat PER podrà governar també embarcacions a vela de fins a 15 mts d’eslora i 24 mts.

Quan una persona realitza el curs PER obté una titulació que només li permet governar embarcacions de motor, per això si voleu governar velers (encara que no usin les veles), cal realitzar les pràctiques voluntàries d’habilitació per a vela. Aquestes pràctiques només s’han de fer en una ocasió i serveixen per a la resta de titulacions.

Un titulat PER ha d’estar preparat per a realitzar navegació d’esbarjo amb tot tipus de condicions meteorològiques, navegació de dia i de nit. Deu saber interpretar la senyalització marítima, situar-se al mar amb la carta nàutica, realitzar tot tipus de maniobres amb l’embarcació en el mar i també les maniobres d’atracada en port i de fondeig. Ha de conèixer tota la normativa de seguretat i portar a bord tots els elements de seguretat que obliga la normativa en funció del tipus de navegació que va a realitzar.