14 març

2014

Dijous passat 13 març 2014 l’Associació de Dret marítim ha celebrat una Jornada dedicada a la nàutica esportiva. Tot i que la nàutica i la navegació d’esbarjo no han rebut tradicionalment excessiva atenció per part del nostre legislador (en bona part dels seus aspectes) en els últims anys s’han produït algunes novetats.

El Projecte de Llei de Navegació Marítima, actualment en tràmit parlamentari, en consens entre els diferents partits així com organismes i entitats professionals referents del sector, conté algunes disposicions sobre aquesta matèria. L’esdeveniment ha tingut lloc a la Facultat de Nàutica de Barcelona sense dubte immillorable emplaçament a la vista dels temes abordats.

Nombroses empreses del sector s’han apropat i han participat activament en aquesta trobada on ha quedat palès que un canvi normatiu en diferents aspectes que regulen aquesta activitat no facilitarien altra cosa que dinamitzar aquest sector que genera una indústria en el seu entorn i sens dubte és motor del turisme de qualitat. Tal com es va apuntar des de l’associació Espanyola de Grans Iots el 65% d’aquests fan charter a la Mediterrània i el 25% passen per les Balears.

Una diferenciació normativa pel que fa al transport marítim tradicional fa, de vegades, de la nostra legislació un obstacle per al desenvolupament de l’activitat posant-nos en desavantatge competitiu respecte a altres països per poder captar flota d’aquest tipus, preferint els armadors altres marcs normatius més flexibles i clars a l’hora de registrar, matricular i fer negocis amb les seves embarcacions.

Aspectes inclosos en aquesta proposta de llei clarifiquen i consoliden en un cos legislatiu molts aspectes que sobretot en matèria de nàutica d’esbarjo ha patit una gran dispersió legislativa en el temps generant en molts casos indefensió a alguna de les parts del negoci marítim.

Tot això juntament amb l’esperada reforma de titulacions i govern d’embarcacions d’esbarjo, així com una esperada flexibilització i pas endavant en la norma tributària en matèria de matriculació fa pronosticar un bon futur per a aquest sector, que sens dubte troba a les nostres costes i clima un marc incomparable per al seu exercici.

 

Raul Serrano – Professor de nàutica d’esbarjo a l’Escola Port Barcelona