A data de 23 de maig de 2020 publiquem aquest post amb l’última informació de la tornada a la normalitat en el sector nàutic. Ho anirem actualitzant a mesura que tinguem més informació per part de Govern espanyol i el Govern de Catalunya.

En aquest post tractarem de resumir tota la informació que tenim en referència a l’aixecament de l’estat d’alarma per la TORNADA a la nova normalitat i les diferents fases de la seva aplicació a el sector nàutic. En concret, volem mostrar com s’enfoca batals alumnes d’escoles nàutiques, tant si estan realitzant un curs d’esbarjo o professional o si tenen previst realitzar-lo en breu.

Destaquem la importància per als alumnes de la limitació geogràfica en aquesta desescalada cap a la normalitat, ja que, si l’escola nàutica té la seva seu a Barcelona, els alumnes de Barcelona i la zona que abasta la “Regió Sanitària de Barcelona” tindran certa prioritat per activitats presencials en les primeres fases. Per això animem a la resta d’alumnes que prioritzin tot el línia fins a la fase 3, ja que per a ells el començament de les pràctiques serà a partir d’aquesta data.

Les fases per a la TORNADA A LA NORMALITAT en el sector nàutic.

En aquest post tractarem de resumir tota la informació que tenim en referència a l’aixecament de l’estat d’alarma per la TORNADA a la nova normalitat i les diferents fases de la seva aplicació a el sector nàutic. En concret, volem mostrar com s’enfoca batals alumnes d’escoles nàutiques,tant si estan realitzant un curs d’esbarjo o professional o si tenen previst realitzar-lo en breu.

Destaquem la importància per als alumnes de la limitació geogràfica en aquesta desescalada cap a la normalitat,ja que, si l’escola nàutica té la seva seu a Barcelona, els alumnes de Barcelona i la zona que abasta la “Regió Sanitària de Barcelona” tindran certa prioritat per activitats presencials en les primeres fases. Per això animem a la resta d’alumnes que prioritzin tot el línia fins a la fase 3, ja que per a ells el començament de les pràctiques serà a partir d’aquesta data.

Fases de tornada a la normalitat nàutica

Fase zero(preparació). Comença el dilluns 4 de maig

 • Els cursos d’esbarjo i professionals no podran impartir presencialment. Es recomana a tots aquells interessats seva realització en línia. Escola Port / Formació Professional de la Mar a Barcelona, imparteix ia tots els seus cursos (esbarjo i professionals) a distància a través d’una aula en línia i d’una aula virtual.
 • Es pot navegar com a activitat esportiva de forma individual, però s’ha de residir en el mateix municipi on es trobi l’embarcació. La navegació a motor només a partir de la fase 1.
 • Es pot entrar al port esportiu, només si es resideix a menys d’1 km.
 • El propietari d’una embarcació podrà anar a port a revisar-ell sol, sempre que l’embarcació es trobi al seu municipi.
 • No es pot fer ús del cotxe o transport públic per acostar-se a port. Només es podrà anar a peu o amb bicicleta (una persona), tret que el teu lloc de treball estigui dins el port que sí es pot acudir en cotxe.

Fase 1(inicial) 

 • La formació en línia es manté iseran igual que a la fase zero.
 • Es permet la navegació d’esbarjo i esportiva en grups reduïts adoptant-se les mesures d’higiene i seguretat necessàries.
 • Limitació geogràfica:només es pot assistir a activitats si es resideix al mateix municipi i només es podrà navegar dins les aigües de la Regió Sanitària de Barcelona.
 • Obertura d’acadèmies d’ensenyament nàutica per a desinfecció i condicionament de la feina docent i auxiliar.

Fase 2(Intermèdia). 

Es pot començar a impartir cursos nàutics presencials i pràctiques per a alumnes de la Regió Sanitària de Barcelona,amb les mesures d’higiene necessàries i distanciament de 2 metres en les aules.

 • Els cursos nàutics professionals tornaran a ser presencials obligatòriament tant teoria i pràctiques, només podrà ser online la teoria dels cursos ja iniciats.
 • Es permet la navegació d’esbarjo mantenint les mesures de protecció i higiene. Es recomanarà l’ús de màscares, i més a bord de les embarcacions on no es pot garantir la distància entre les persones.
 • Limitació geogràfica: només es pot assistir als cursos i activitats si es resideix a la Regió Sanitària de Barcelona i navegació serà a la mateixa Província. Prohibició d’entrada en ports d’altres províncies.
 • En totes aquestes activitats,només podran participar els alumnes que tinguin fixada la seva residència a la mateixa província on estan ubicades les aules o estiguin amarrades les embarcacions homologades de les escoles nàutiques.
 • S’ha de facilitar la disponibilitat i l’accés a solucions hidroalcohòliques per a una higiene de mans freqüents i tots els locals i embarcacions, així com el seu equipament, han de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.
 • Es podran realitzar totes les pràctiques de navegació: LN, PER, PY, CI i de tots els cursos professionals per a persones de la Província de Barcelona i l’activitat serà dins dels límits (nord / sud) de la Província de Barcelona.
 • Interpretem a EscolaPort que les pràctiques de 48 hi 24 h Illes de el PER, i les de 48 h Seguretat i Navegació de PI i CI podran realitzar mantenint-se dins d’unes línies paral·leles d’un extrem a un altre de la Província de Barcelona cap al mar, sense necessitat d’arribar a les Illes Balears, marcant un punt (waypoint) a mig camí entre Barcelona i les Illes Balears.

Fase 3(Avançada). 

Inici cursos presencials i pràctiques a Barcelona per als alumnes de tot Espanya.

 • Es pot tornar a navegar per tota la costa,sense limitacions provincials. A excepció de les que pogués imposar l’Administració. S’autoritzaran les pràctiques de navegació, sense més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com poden ser les geogràfiques i l’adopció de mesures d’higiene, seguretat i prevenció.
 • La realització per part de les comunitats autònomes que tenen transferides les funcions en matèria d’ensenyaments nàutiques, delsexàmens teòricsrequerits per a l’obtenció de les titulacions nàutiques d’esbarjo, es podran realitzar únicament una vegada que s’hagi superat la fase III, respectant el aforament màxim de persones en un recinte tancat que en el seu moment fixi el Govern, mantenint el distanciament social de dos metres i l’adopció de mesures d’higiene, seguretat i prevenció.
 • En la mesura que fos possible, per part dels organitzadors dels exàmens s’hauria de valorar la possibilitat de convocar exàmens extraordinaris que compensin les convocatòries que s’han hagut de cancel·lar en el primer semestre, donant prioritat i trasllat automàtic a aquestes convocatòries als alumnes que estiguessin prèviament inscrits o matriculats en les mateixes.

ESCOLA PORT / FORMACIÓ PROFESSIONAL DE MAR