25 oct.

2017

La maniobra de fondeig és una de les més complicades i delicades. S’han de tenir en compte molts factors i condicions, sigui un fondeig per uns minuts o per a tota la nit. Aquesta maniobra la practiquem als cursos Patró d’Esbarjo i Licencia de Navegació .

En aquest post us expliquem una mica diversos punts a tenir en compte perquè la maniobra sigui realitzada amb èxit. Diversos consells per a un fondeig adequat:

 

Lloc i preparació:

La maniobra s’inicia amb una fase de preparació en què es busca el millor lloc. És preferible que siguin zones que ofereixin la màxima seguretat per a la tripulació i l’embarcació. És a dir, zones de fondeig àmplies i amb fons de sorra, ja que permetin evitar el reculo. És aconsellable buscar llocs per fondejar amb una profunditat d’entre cinc i vuit metres.

 

Maniobra i molinet:

La maniobra de aproarnos al vent ha de ser amb poca arrencada, controlant la situació i, abans de tirar l’àncora a l’aigua, aturarem el vaixell. En aquest moment és important comprovar els diferents punts del vaixell: obrir la tapa del escobén, assegurar al passamans, revisar la sonda, … Almenys una persona ha de encarregar-se de l’àncora i una altra del timó.

Per utilitzar el molinet elèctric cal que el motor estigui encès i el disjuntor activat. És possible que sigui necessari embragar al mínim l’embarcació sense marxa endavant. Si el molinet deixa de funcionar cal tornar a connectar el disjuntor.

 

Cadena:

Inicialment, es llarga la cadena fins arribar al fons i un parell de metres més. Després, s’espera que la cadena vagi tibant-i, abans de donar una tirada, es llarga una mica més de cadena, tanta com es vulgui.

Normalment es deixa anar un mínim de cinc vegades la profunditat del fondeig. La maniobra es pot reiniciar abans de quedar-nos curts de cadena deixada anar. En cas es vent, podem deixar anar més cadena.

És bo que quan l’àncora toqui el fons donem una palada enrere perquè la cadena quedi ben estesa sense amuntegar. El vent pot arribar a ajudar-nos a no haver de fer aquesta palada. L’important és que la cadena estigui alineada amb la posició on es troba l’àncora.

Es pot activar l’alarma de fondeig del GPS, que ens pot avisar si garrea l’àncora. Podem apagar el motor quan estiguem segurs que el vaixell no garrea.

 

Fondejats:

Un cop fondejats, comprovarem que l’àncora està fixada. Observarem la zona de borneig per comprovar que no hi hagi roques amb les que el vaixell pugui colpejar. S’ha de vigilar l’embarcació contínuament. Convé vigilar i fer marcacions per comprovar que el vaixell no garree.

Si hi ha qualsevol canvi mínim que pugui indicar que es produiran condicions adverses, s’haurà llevar àncora i abandonar el lloc de fondeig amb prou temps per no quedar atrapats.

Per abandonar el fondeig, utilitzarem el motor perquè el molinet no descarregui les bateries. Una persona ha de cobrir la proa i indicar la direcció de la cadena i l’àncora, i una altra ha d’estar al comandament del timó.

Un tema important és que sapigueu que quan navegueu amb una embarcació heu de tenir la titulació adequada, ja sigui Titulació esportiva si és per a ús privat si vas amb família o amics o Titulació professional si és per a ús professional com portar passatgers. En ambdós casos la titulació haurà de ser adequada la eslora del vaixell (exemple: una titulació PNB són fins a 8 mts d’eslora), distància de la costa (exemple: un Patró de Iot 150 milles costa i nombre de passatgers permesos (exemple un Mariner de pont 12 passatgers, el mateix que la titulació PPER ).

En cas de sinistre, l’assegurança deixaria de cobrir els desperfectes i totes les seves conseqüències si el patró no porta la titulació adequada – tant si llogueu una embarcació, com si és en propietat o d’un company o si esteu fent una tasca professional amb l’embarcació, com portar passatgers.

Una altra opció paral·lela a la que hem descrit és la de fondejar amarrat a una boia. Però d’aquest tema ja en parlarem un altre dia.