20 jul.

2022

 

Un dels primers vehicles que pugem quan som nens/nenes habitualment sol ser un automòbil. És una experiència nova, sens dubte, una etapa d’aprenentatge i ens fixàvem en el paisatge, els botons del cotxe etc…fins que un dia ens comencem a fixar en les matrícules dels cotxes de davant i llavors, preguntem als nostres pares Què signifiquen els números i lletres de les matrícules? i ens responen que podem conèixer el país de procedència de l’automòbil i l’antiguitat (aproximada) del vehicle.

Fins que arriba una etapa de la nostra vida que ens aficionem per la nàutica d’esbarjo o volem fer de la mar la nostra professió.

Ens comencem a fixar que les embarcacions porten l’indicatiu de matrícula pintat o fixat de manera permanent en totes dues amures i col·locats a la màxima altura possible de la línia de flotació. El seu color és clar sobre cascos foscos i fosc sobre cascos clars i ens preguntem: quina informació podem conèixer en observar la matrícula d’un vaixell?

 

Composició de l’indicatiu de matricula de vaixell d’esbarjo

L’indicatiu de matrícula d’un vaixell és un conjunt alfanumèric amb el qual s’identifica cada embarcació d’esbarjo, formada per ordre correlatiu per la llista, la província marítima / capitania marítima, el districte marítim i el foli / any. Utilitzarem com a exemple la matricula de la semirígida Hydra de la Escola Port Barcelona.

matrícula de un barco

Llestes matrícules vaixell

Depèn de la mena d’activitat a la qual es destina l’embarcació, excepcionalment pot influir qui és l’armador/a del vaixell i pot ser una llista provisional. Existeixen un total de 9 llistes i les més habituals són la llista sisena (6a) i setena (7a).

Província Marítima / Capitania Marítima Principal

El litoral està dividit en províncies marítimes, no tenen perquè coincidir les províncies geogràfiques amb les províncies marítimes, actualment es denominen Capitanies Marítimes. Per exemple, en la comunitat de Galícia existeixen 4 províncies geogràfiques: La Corunya, Lugo, Pontevedra i Ourense, però les capitanies marítimes principals estan situades a Vigo i La Corunya.

El litoral espanyol es divideix en 30 capitanies marítimes principals / províncies marítimes, que, al seu torn, se subdivideixen en districtes marítims.

Districte Marítim

Un número que correspon al districte marítim del port de matrícula. Existeixen en el litoral espanyol 108 districtes marítims.

Foli

Número de foli.

Any de registre

Les dues últimes xifres de l’any per exemple aquest vaixell va ser matriculat en el 2021.

Llestes matrícules vaixell

El Registre de matrícula d’un vaixell s’emportarà en diversos llibres foliats denominats «Llistes» en els quals es registraran els vaixells, embarcacions i artefactes navals atenent la seva procedència i activitat, segons s’expressa:

a) En la Llista Primera, es registraran les plataformes d’extracció de productes del subsol marí, els remolcadors d’altura, els vaixells de suport i els dedicats al subministrament a aquestes plataformes que no estiguin registrats en una altra llista.

b) En la Llista Segona, es registraran els vaixells que es dediquin al transport marítim de passatgers, mercaderies o de tots dos. Es consideren vaixells de passatge als quals transportin més de 12 passatgers.

c) En la Llista Tercera, es registraran els vaixells dedicats a la captura i extracció amb finalitats comercials de peix i d’altres recursos marins vius.

d) En la Llista Quarta, es registraran les embarcacions auxiliars de pesca, les auxiliars d’explotacions d’aqüicultura i els artefactes dedicats al cultiu o estabulació d’espècies marines.

e) En la Llista Cinquena, es registraran els remolcadors, embarcacions i artefactes navals dedicats als serveis de ports, rades i badies.

f) En la Llista Sisena, es registraran les embarcacions d’esbarjo o esportives quan s’explotin amb finalitats lucratius per a l’oci, esport i amb una capacitat per a transportar fins a 12 passatgers sense comptar la tripulació.

g) En la Llista Setena, es registraran les embarcacions d’esbarjo l’ús exclusiu del qual sigui la pràctica de l’esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional i amb una capacitat per a transportar fins a 12 passatgers sense comptar la tripulació.

h) En la Llista Vuitena, es registraran els vaixells i embarcacions pertanyents a organismes de caràcter públic tant d’àmbit nacional com autonòmic o local. (Guàrdia Urbana de Barcelona, Creu Roja, Museu Marítim, Bombers).

i) En la Llista Novena o de «Registre Provisional», s’anotaran amb aquest caràcter els vaixells, embarcacions o artefactes navals en construcció des del moment que aquesta s’autoritza, exceptuant-se les embarcacions esportives construïdes en sèrie, amb la deguda autorització.

 

Districtes marítims en les matrícules vaixells

Tal com hem comentat anteriorment existeixen 30 capitanies marítimes principals / províncies marítimes, que, al seu torn, es subdivideixen en 108 districtes marítims.

Adjunt una taula amb les abreviatures d’algunes capitanies marítimes principals / província marítima i amb la diferent numeració que reben els districtes marítims pertanyents a aquesta capitania.

D’aquesta manera podrem conèixer bastant informació sobre l’embarcació, és complicat memoritzar-se la numeració dels districtes marítims, però sempre es pot consultar.

 

Capitania Marítima Principal/Província Marítima Abreviatura Marítima Principal/Província  Marítima                      Districtes marítims Numeració dels districtes marítims
 

 

 

VIGO

 

 

 

VI

Sanxenxo / Portonovo

Marín

Bueu

Cangas

Redondela

Vigo

Baiona

A Guarda

VI-1

VI-2

VI-3

VI-4

VI-5

VI-6

VI-7

VI-8

 

TARRAGONA

 

TA

Sant Carles de la Ràpita

Tarragona

TA-1

TA-2

 

BARCELONA

 

BA

Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Arenys de Mar

BA-1

BA-2

BA-3

 

PALAMÓS

 

GIR

Blanes

Palamós

Roses

GIR-1

GIR-2

GIR-3

 

PALMA DE MALLORCA

 

PM

Palma de Mallorca

Alcudia

Mahón

Ciudadela

PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

 

IBIZA / FORMENTERA

 

IB

Ibiza

Sant Antoni Abad

Formentera

IB-1

IB-2

IB-3

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

 

 

TE

Santa Cruz de Tenerife

Los Cristianos

Santa Cruz de la Palma

San Sebastián de la Gomera

El Hierro (La Estaca / La Restinga)

TE-1

TE-2

TE-3

TE-4

TE-5

Any de registre en la matrícula d’un vaixell

L’any de registre no té perquè coincidir amb l’any de fabricació de l’embarcació, per tant, no cal fiar-se de la matrícula d’un vaixell per a conèixer l’antiguitat d’una embarcació. En el cas de vendre l’embarcació Iorana l’any 2022 amb la següent matrícula 6a BA-1-46-18 i el nou armador/a vol donar-li un ús recreatiu sense propòsit lucratiu haurà de canviar la llista de l’embarcació a llista 7a i al seu torn canviarà l’any de registre, quedaria la matrícula de la següent manera: 7a BA-1-46-22.

Comptat i debatut, per a conèixer exactament l’antiguitat de l’embarcació haurem de consultar-ho en la documentació.

Exemples de matrícules de vaixells

ejemplos matrículas de barcos

 

matricula barco significado

 

matricula barco significado

Gestoria Nàutica Escola Port

Si estàs pensant a comprar-te una embarcació nova o de segona mà en ESCOLA PORT BARCELONA situats en el Port Olímpic de Barcelona oferim el servei de canvis de llista, transferència de propietat, assessorament en matricular una embarcació, així com gran diversitat de tràmits administratius en relació a la documentació de les embarcacions d’esbarjo. Som la teva gestoria nàutica.

Glossari

  • Amures: part dels costats del vaixell on aquest comença a estrènyer-se per a formar la proa en forma de tascó.
  • Armador/a: persona o empresa naviliera que s’encarrega d’equipar, aprovisionar, dotar de tripulació i mantenir en estat de navegabilitat una embarcació de la seva propietat o sota la seva possessió a fi d’assumir la seva gestió nàutica.
  • Estabulació: consisteix a mantenir als peixos que es crien dins de gàbies marines, és a dir, un lloc on estiguin durant gran part de la seva vida.
  • Llibres foliats: són llibres que tenen estampat un número d’identificació en cada fulla.
  • Rada: badia, ancorada, on les embarcacions poden estar ancorades a l’abric d’alguns vents.