Durant anys el Port de Barcelona va tenir la costa i l’escullera ocupada per nombroses rengleres de muscleres. Eren vivers flotants que afavorien la cria dels musclos, i que pertanyien a la Unió de Musclaires. N’hi va arribar a haver uns seixanta i la concessió per als vivers era de 20 anys, per això la Unió havia de pagar 40.000 pessetes anuals i 10.000 a la Junta Reguladora.

 

Almenys així cada musclaire tenia el seu lloc assegurat i no calia que patís per la seva producció. Abans que existís la regulació de les muscleres cadascú plantava les seves cordes per al viver allà on li semblava, sense cap mena d’ordre.

image104