Habilitacions professionals per als títols nàutics d’esbarjo.

A partir del juliol del 2019, segons ens comunica ANEN, es podrà exercir com a professional amb un títol d’esbarjo.

Les titulacions nàutiques d’esbarjo, fins ara, només permetien navegar sense ànim de lucre, però amb l’entrada en vigor del Reial Decret s’obre un món de possibilitats.

PER PROFESSIONAL

El Consell de Ministres ha aprovat aquest mes una de les normes més esperades pel sector nàutic, que és l’habilitació professional dels títols d’esbarjo: PEE, Patró de Iot i Capità de Iot.


Per aconseguir convertir-se en professional teu títol d’esbarjo n’hi ha prou amb realitzar un curs de formació professional, el certificat d’especialitat FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT – STCW.


Formació Bàsica – STCW (vídeo) és un curs teòric pràctic de 70 hores de durada que s’imparteix en escoles nàutiques homologades per la Direcció General de la Marina Mercant espanyola (DGMM). Aquesta formació prepara l’alumne davant les situacions d’emergència a bord i per donar resposta aplicant de forma immediata els procediments i actuacions que redueixin al mínim els possibles perills en matèries de lluita contra incendis, salvament, supervivència i prevenció d’accidents a bord.

Un cop completat el curs, s’expedirà un títol d’esbarjo habilitat per a realitzar activitats professionals.

Aquestes són les atribucions bàsiques del nou títol:

  • El transport de subministraments efectuats mitjançant embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques, amb destinació a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.
  • Realitzar activitats d’atracada, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
  • Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.
  • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme en platges.
  • Realitzar trasllats d’embarcació a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

 

Els Patrons de iot i capitans de iot estaran habilitats per a realitzar excursions turístiques i per a la pràctica de la pesca d’esbarjo.

Les noves atribucions professionals tindran una limitació de navegació de 5 milles del port esportiu o marina des d’on es realitzi la prestació del servei, no es podrà traslladar un volum de càrrega major d’aquell per al qual estigués dissenyada l’embarcació i en cap cas, el nombre de passatgers podrà ser superior a 6 persones.


PPER o PER Professional?

Sense cap dubte el Certificat d’especialitat PPER supera en atribucions i possibilitats a les noves titulacions d’esbarjo professionals. Transportar fins a 11 passatgers, navegar fins a 60 milles i, a més, impartir classes pràctiques de navegació en escoles nàutiques són diferències importants.
El PPER segueix sent una titulació de referència per a aquells que es vulguin dedicar professionalment a la nàutica, tot i que exigeix ser capità de iot i realitzar altres 5 cursos de formació per obtenir les titulacions i certificats d’especialitat requerits.

L’avantatge que ofereix aquest Reial decret és que amb, tot just un certificat d’especialitat, Formació Bàsica en Seguretat, i la teva titulació d’esbarjo, ja pots començar a exercir professionalment.

Aquells que vulguin obtenir el PPER no necessitaran esperar un any per completar tots els cursos STCW i d’esbarjo per a exercir professionalment, és a dir, quan tinguin el PER més la Formació Bàsica en Seguretat ja seran professionals i conforme van realitzant cursos van augmentant les seves atribucions fins a completar el PPER amb atribucions professionals màximes.

El nou PER professional, ara, és la porta per començar a fer de la mar la teva professió.