20 nov.

2017

 • Per Escola Port
 • En Feina, PPER
 • Comentaris Desactivats

 

Aquesta nova Resolució del 12 de juliol de 2017 preveu actualitzar el Reial Decret en la disposició addicional cinquena 973/2009 on es va publicar la figura professional del certificat d’especialitat del Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo amb l’objectiu de millorar les seves atribucions i el procediment per a seva obtenció.

Properament entrarà en vigor aquesta nova resolució (1 gener 2018).

Aquest èxit ha estat fruit de les sinergies entre les associacions, ANPPER i ANEN, i va ser impulsat durant la celebració del V Congrés Nàutic que va tenir lloc a Palma al març, i que va comptar amb la participació i assistència dels representants de la DGMM.

Les millores introduïdes es refereixen a les zones i condicions de navegació, segons les quals el PPER habilita per “al govern d’embarcacions d’esbarjo de bandera espanyola matriculades en les llistes sisena o setena, sempre que no portin més de 12 persones a bord inclosa la tripulació, d’eslora igual o inferior a 24 metres, en les següents categories “:

 1. PPER Categoria 1

Atribucions per a la navegació:

Navegacions al llarg de la costa dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 60 milles paral·lela a aquesta.

Atribucions per a la docència:

Instructor en les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per a l’obtenció de les titulacions de patró per a la navegació bàsica i patró d’embarcacions d’esbarjo.

 

Procediment per a la seva obtenció:

Titulats professionals de la Marina Mercant (Capità de la marina mercant, Pilot de primera de la marina mercant, pilot de segona de la marina mercant, Patró d’altura, Patró de litoral, Patró major de cabotatge i patró de cabotatge)

Titulacions d’Esbarjo, (Capitans de Iot) els alumnes podran cursar i obtenir simultàniament els certificats d’especialitat requerits i la titulació de capità de iot per sol·licitar l’expedició del certificat Professional de Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo ( PPER)

 

Certificats requerits:

 1. Formació Bàsica
 2. Formació Sanitària inicial
 3. Operador Restringit de Ràdio
 4. Vaixells de passatge
 5. Pots de Rescat no Ràpids
 6. Avançat Lluita Contra Incendis.

 

 1. PPER Categoria 2:

Atribucions per a la navegació:

Navegacions de cabotatge i al llarg de la costa dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 150 milles paral·lela a aquesta.

 

Atribucions per a la docència:

Instructor en les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per a l’obtenció de les titulacions de patró per a la navegació bàsica i patró d’embarcacions d’esbarjo.

 

Procediment per a la seva obtenció:

Titulats professionals de la Marina Mercant (Capità de la marina mercant, Pilot de primera de la marina mercant, pilot de segona de la marina mercant, Patró d’altura, Patró de litoral, Patró major de cabotatge i patró de cabotatge)

 

Titulacions d’Esbarjo, ( Capitans de Iot) els alumnes podran cursar i obtenir simultàniament els certificats d’especialitat requerits i la titulació de capità de iot per sol·licitar l’expedició del certificat Professional de Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo ( PPER)

 

Certificats requerits:

 1. Formació Bàsica
 2. Formació Sanitària inicial (¿)
 3. Operador General de Ràdio
 4. Vaixells de passatge
 5. Pots de Rescat no Ràpids
 6. Avançat Lluita Contra Incendis.
 7. A més de l’anterior, ha d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 24 mesos en el exercint com a patró.

 

Es disposarà el poder anar a qualsevol port espanyol i per tant navegar fins a les illes Canàries.

El fet d’haver-se suprimit l’especificació sobre la distància de navegació “de la costa espanyola”, faculta per poder exercir com a Patró Professional pràcticament des de qualsevol part del món, en tot cas previ trasllat de l’embarcació a llocs que la distància entre costa i costa és superior a 300 milles nàutiques.

En definitiva, es podrà navegar costejant tota la Mediterrània, Àfrica, Europa, Àsia i Oceania, però, al Continent d’Amèrica hauria de ser previ transport de l’embarcació per un altre patró amb majors atribucions o altres mitjans.