• Tractament de dades de l’usuari

EXPOMARINE & BOATS, S.L. i Formació professional de la mar SL inclouran les dades facilitades per l’usuari en formularis i durant el procés de compra de qualsevol producte en un fitxer que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades RGDP. EXPOMARINE & BOATS, S.L. i Formación Profesional del Mar SL no cediran o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari. En cas que aquestes dades puguin ser robats o la web tingui una fallada de seguretat per a considerar que això ha passat, EXPOMARINE & BOATS, S.L. i Formació professional de la mar S.L es comprometen a notificar a l’alumne en un termini de 72 h perquè decideixi si vol retirar les dades del nostre fitxer.

Les dades que recull la web són relatius a la informació necessària per a la matriculació i expedició de títols nàutics. En concret, es recullen únicament dades relatives a la identificació de l’alumne (noms, cognoms, adreces i números de documentació d’identitat a la pàgina “Finalitzar comanda” del procés de compra) i dades de preferència de cursos i altres activitats en aquest mateixa pàgina i en els formularis que es troben en totes les pàgines del web.

Les dades que recull la web seran guardats de manera indefinida per a finalitats informatives i comercials només per als productes i serveis nàutics de l’empresa. En concret, és imprescindible guardar les dades personals per poder notificar a l’usuari de l’estat actual en la seva trajectòria acadèmica, canvis de normativa, nous serveis de nàutica i altres notícies que siguin del seu interès com a titulat o usuari nàutic. Quan l’usuari facilita les seves dades mitjançant la nostra adreça de correu electrònic o formulari de contacte, autoritza expressament a EXPOMARINE & BOATS, S.L. i Formación Profesional del Mar SL a la conservació indefinida i al tractament de les seves Dades Personals amb la finalitat d’atendre les seves peticions de servei o consultes i, en cas de subscriure als nostres butlletins, a enviar-li informació relacionada amb els serveis oferts per l’empresa.

Els usuaris menors de 16 anys només han de proporcionar les seves dades amb el consentiment dels seus pares o tutors legals.

La nostra pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines. No som responsables del tractament de les seves dades en aquestes pàgines de tercers o en el compliment d’aquestes amb les disposicions sobre protecció de dades. Si us plau, tingui en compte la Informació sobre Protecció de Dades que proporcionin.

Dret de l’usuari a sol·licitar aquestes dades i cancel·lar-les. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a EXPOMARINE & BOATS, S.L. o Formació professional de la mar S.L., responsables del fitxer, ubicat el primer a Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, oa l’adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com i el segon el carrer Dr Trueta 48, 08005, Barcelona amb adreça de correu electrònic info@fpdelmar.com .

 • Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per realitzar anàlisis de processos automatitzats amb Google Analytics. Les cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur, encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web . Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 • Xarxes Socials

Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter o Youtube d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.escolaportbarcelona.com i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter o Youtube. Expomarine & Boats SL i Formació Professional del Mar no són titulars de les xarxes socials.

 

 • Els seus drets

En cas de voler exercir els seus drets, li remetem a la informació de contacte indicada al final d’aquesta Informació sobre Protecció de Dades.

 1. Dret d’accés a la informació sobre les seves dades

Quan vostè ho sol·liciti, li proporcionarem informació sobre les dades que posseïm sobre vostè.

 1. Dret de rectificació de les seves dades

Quan vostè ens ho notifiqui, corregirem qualsevol dada personal inexacte que li concerneixi. Si ens ho demana, completarem les dades personals que siguin incompletes, sempre que siguin necessaris per al fi previst per al tractament de les seves dades.

 1. Dret de supressió de les seves dades

Quan vostè ho sol·liciti, suprimirem les dades que posseïm sobre vostè. No obstant això, algunes dades únicament es suprimiran després d’un determinat període de conservació, per exemple, quan s’hagin de conservar per al compliment d’una obligació legal, o perquè necessitem les dades per complir amb obligacions contractuals davant vostè.

 1. Dret al bloqueig de les seves dades

En aquells casos en què la legislació permet la limitació en el tractament de les seves dades, aquests seran bloquejats.

 1. Dret a retirar el seu consentiment

En qualsevol moment, vostè pot retirar el consentiment donat per al tractament de les seves dades, tenint efectes a partir d’aquest moment. Això no afectarà la legalitat del tractament realitzat fins aleshores.

 1. Dret d’oposició al tractament de les seves dades

Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment a que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres e) if) del Reglament (UE) 2016/679. En cas que s’oposi, deixarem de tractar les dades personals, sempre que no hi hagi motius legítims imperiosos per continuar amb el tractament. Per a nosaltres, el tractament de les seves dades amb fins de màrqueting directe mai de constituir un motiu legítim imperiós.

 1. Dret a la portabilitat

Si vostè ho demana, posarem a la seva disposició les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

 1. Dret a reclamar davant una autoritat de control

Pot presentar una reclamació sobre protecció de dades davant l’autoritat de control competent. Per a això, contacti amb l’autoritat responsable de la protecció de dades del seu lloc de residència o amb l’autoritat de protecció de dades de la nostra jurisdicció (citada a continuació).

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

www.agpd.es

 1. Informació de contacte per a qualsevol qüestió sobre protecció de dades

Si té algun dubte relatiu a la protecció de dades o l’exercici dels seus drets, pot posar-se en contacte directament amb el nostre Delegat de Protecció de Dades:

Expomarine & Boats SL

Moll de la marina nº11,,

Barcelona, Catalunya, España

info@escolaportbarcelona.com

 1. Canvis en aquesta Informació sobre Protecció de Dades

Aquesta Informació sobre Protecció de Dades reflecteix la forma actual de tractament de dades a la nostra pàgina web. En cas de donar-se algun canvi en el tractament de dades, aquesta Informació sobre Protecció de Dades s’actualitzarà segons procedeixi. A la nostra pàgina web sempre oferim una versió actualitzada d’aquesta Informació sobre Protecció de Dades perquè vostè conegui l’abast del tractament de dades de la nostra web.