Per aquestes portes arrodonides de tall neoclàssic s’entrava i es sortia per via marítima a la ciutat emmurallada des del 1842. En primer pla podem observar la monumental Font del Geni Català, de l’any 1856, dedicada al Marquès de Camposagrado, capità general de Catalunya.

El Portal de Mar va deixar tot el protagonisme a la font d’estil imperial el 1859, any en què va ser enderrocat juntament amb la Muralla de Mar.
image91