El local de l’Escola Port Barcelona ha estat homologat com a centre RYA (cursos nàutics britànics reconeguts a tot el món) .

La metodologia d’aquests cursos es basa en la formació pràctica (les classes teòriques i pràctiques es combinen). S’organitzen plans de navegació d’un o diversos dies en funció del curs i en aquestes travessies es fan les dues formacions (teoria i pràctica).

A l’Escola Port Barcelona també organitzem cursos intensius d’anglès , en col·laboració amb Maritime English Barcelona , per a tots aquells alumnes que vulguin perfeccionar l’idioma anglès .

Advertiment de la direcció de l’Escola Port Barcelona:

L’Escola Port Barcelona està homologada per la Generalitat de Catalunya per impartir els cursos nàutics que permetin obtenir les titulacions d’esbarjo nacionals . Aquestes són les titulacions que recomanem realitzen tots els nostres alumnes per poder governar embarcacions esportives en aigües territorials espanyoles.

Atès que en l’actualitat viuen al nostre país estrangers que demanen altres titulacions i que també, per diferents motius entre ells els laborals , molts espanyols es veuen obligats a viure fora de les nostres fronteres; A l’Escola Port Barcelona hem volgut donar solucions a tots dos col · lectius perquè puguin obtenir la titulació necessària en cada cas.