Una vegada realitzats els cursos anteriors, l’alumne podrà presentar-se a un examen amb un examinador RYA. Els certificats de totes titulacions prèvies a Yacht Master les emet el mateix monitor RYA. En cas d’examen pel YACHTMASTER, es desplaça d’Anglaterra a Barcelona un examinador RYA.

La titulació Yacht Master autoritza a realitzar activitats professionals amb una embarcació, fora d’Espanya o dins d’Espanya per una companyia estrangera.