Piles de taronges com aquestes i altres mercaderies que arribaven al Port de Barcelona esperaven al Moll per a ser distribuïdes als mercats i comerços. Ja a principis del segle XX el port comptava amb una intensa activitat mercantil. La industrialització i l’arribada de vaixells de grans dimensions va fer necessària la construcció dels rafals on mantenir les mercaderies protegides de la intempèrie.
image94