23 gen.

2018

Les titulacions nàutiques d’esbarjo et permeten navegar a més o menys milles de la costa en funció de la titulació que tinguis:

Amb la llicència de navegació (abans titulín) només pots separar-te 2 milles d’un port.
Amb el títol PNB fins a 5 milles.
Amb el títol PER fins a 12 milles de la costa i fins a les Balears des de la Península si es realitzen les pràctiques d’habilitació.
El títol patró de iot permet allunyar-nos 150 milles de la costa i el títol de capità de iot permet la navegació sense límit de distància de la costa.Pots navegar de nit amb totes les titulacions, excepte amb la llicència de navegació.

Les titulacions nàutiques professionals mariner de pont i patró portuari et permetran navegar només a poques milles de la costa: el títol (certificat especialitat) de mariner de pont només en zona 7 i el títol patró portuari entre zona 6 i zona 5.

Són les capitanies marítimes de cada zona les que en cada cas interpreten la norma a l’hora de despatxar l’embarcació.

Veure quadre amb diferents zones de navegació:

título per, distancia, normativa náutica de recreo

El PPER – Patró Professional Embarcacions Esbarjo permet navegar en zona 2, fins a 60 milles de la costa ampliables a 150 milles si es realitza el curs d’Operador General del SMSSM.

Hi ha un altre tipus de titulacions professionals que ja requereixen d’una dedicació molt superior per obtenir-les, com seria el cas de, per exemple, els Oficials, Pilots i capitans de Marina Mercant que tractarem en altres posts d’aquest bloc.

 

Escola Port / Formació Professional del Mar