Si vols utilitzar el títol per navegar amb la família o amics, és a dir navegació d’esbarjo, pots optar per diferents titulacions d’esbarjo en funció de la grandària de l’embarcació que t’agradaria governar: Llicència de navegació (l’abans titulín) fins a 6 mts d’eslora, PNB fins a 8 mts d’eslora , PER fins a 15 mts d’eslora, Patró i Capità iot fins a 24 mts d’eslora

En canvi, si en lloc de navegació d’esbarjo vols tenir una titulació nàutica professional hauràs de completar aquestes titulacions d’esbarjo amb altres professionals. El certificat d’especialitat de Formació Bàsica en seguretat és el primer curs que has de fer si vols dedicar-te a la nàutica de forma professional. Es tracta d’un certificat professional reconegut a tot el món a través del conveni STCW. Realitzar aquest curs és imprescindible per a qualsevol activitat professional que desitgis realitzar en el sector marítim i nàutic, ja sigui per a ocupar llocs laborals com mariner, hostessa d’un creuer de luxe o com capità d’un gran vaixell, etc.

Pots navegar com a amateur amb les titulacions nàutiques d’esbarjo. En aquest cas tens les 5 opcions de títols d’esbarjo. Però si vols una titulació professional les opcions que tens són moltes i cadascuna d’elles té diferents recorreguts per obtenir-la. La primera opció que et dóna comandament professional en una embarcació i és mes senzilla d’obtenir és el Mariner de pont i aquí pots veure el recorregut que has de fer per obtenir-la. El Patró Portuari és una altra opció i aquest és el recorregut i el Patró Professional Embarcacions Esbarjo (PPER) és una opció molt completa, especialment per a tots aquells que vulguin dedicar-se a la nàutica professional amb embarcacions d’esbarjo, a més el títol PPER permet impartir classes teòriques i pràctiques en Escoles nàutiques. Aquest és el recorregut per obtenir certificat PPER.

A Escola Port / Formació professional de la Mar preparem als nostres alumnes tant per a les titulacions nàutiques d’esbarjo com per a les professionals. Per a tots aquells que no tenen clar que fer, recomanem que comencin per la Llicència de Navegació, ja que és un curs molt econòmic, que es realitza en un sol matí i no necessita d’examen. Són 4 hores de navegació i dues de teoria que poden servir com a referència perquè una persona prengui decisions sobre continuar amb altres formacions nàutiques.

Escola Port / Formació Professional del Mar