A principis del segle XX es va iniciar la construcció dels rafals, popularment coneguts com a
tinglados, que havien de deixar a cobert les mercaderies del Port com el cafè, el cacau o els
cereals. El rafal número 1, que es veu a la imatge, estava adossat a l’edifici de la Junta
d’Obres del Port i substituiria els barracons de fusta que fins al moment feien aquest servei.
On avui hi ha el Moll de Bosch i Alsina es construïa una vistosa façana neoclàssica provista
d’arcades amb coberta i amb una terrassa-passeig a dalt. L’any 1960, sota el pla de reforma
del Port Vell, es va procedir a demolir el rafal número 1 amb l’objectiu de tornar a mirar cap
al mar.

image114