Activitat: Explicació del funcionament d'un veler, navegar a vela sortint del Port Olímpic, taller de nusos y vocabulari bàsic de navegació.

                                                                                                                                                                                                                                        Objectius: Transmetre diversos vessants culturals, tècniques i d'habilitat. Els alumnes sortiran amb una idea general de la importància de la navegació a vela en el desenvolupament de les cultures humanes i les seves civilitzacions. També coneixeran el funcionament d'un port esportiu.

Desenvolupament: En funció de la grandària del grup, aquest es dividirà en subgrups els quals realitzaran, mitjançant rotacions,  totes les activitats programades.

1ª- Taller de nusos:

Prèviament s'expliquen les parts del cap, les característiques que han de tenir els nusos i realitzaran un quadre de nusos amb l'as de guia, ballestrinque, nus pla i nus de vuit.

2ª- Recorregut pel port:

Es repartiran unes fitxes explicatives i per a emplenar. Acompanyats per un dels nostres instructors recorreran el port veient les seves diferents instal·lacions (amarraments, escars, Capitania).

3ª- Orientació en la mar:

Activitat d'aula. S'explicarà com orientar-se en la mar, se'ls mostrarà una carta nàutica i els alumnes/as podran adquirir les tècniques bàsiques per a orientar-se mitjançant els instruments que té el vaixell a bord.

4ª- Navegació:

El grup es dirigirà als pantalans i es distribuiran en els diferents vaixells que té la ESCOLA PORT amarrats en el port per a iniciar el baptisme de la mar.
Grups màxims de fins a 100 alumnes.

Lugar: Port Olímpic de Barcelona. Aules i Embarcacions d' ESCOLA PORT

Duració:  3 /4 hores.

Demana'ns pressupost sense compromís per al teu esdeveniment.