Les pràctiques vela, de 16 hores, habiliten el teu títol d'esbarjo (PNB, PER, PI o CI) per al govern de velers. Es realitzen en règim de singladura, amb parada a port cada 4 hores de navegació.

 • PRÀCTIQUES VELA
 • - Pràctiques VELA 16 hores.
 • - Material didàctic.
 • - PNB | PER | PI | CI.
 • - Assegurança, IVA 21%.
 • Inscripció

Per al PNB, PER, Patró de iot i capità de iot, les pràctiques són les mateixes i només les realitzaràs una vegada, és a dir, si es fan amb el PNB per exemple, no s'han de tornar a realitzar per a les titulacions superiors, d'aquesta manera a l'obtenir un nou títol aquest ja estarà habilitat per a vela.

Les pràctiques de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 m d'eslora. Les pots fer en 4 sessions de 4 hores entre setmana o en dues sessions de 8 hores en un cap de setmana.

PRÀCTIQUES VELA. Escola Port
PRÀCTIQUES VELA. Escola Port
PRÀCTIQUES VELA. Escola Port
PRÀCTIQUES VELA. Escola Port

Escola Port compta amb velers homologats d'entre 8 i 15 m d'eslora a la base del Port Olímpic, practicaràs en diferents velers que et permetran provar dues eslores i entendre les diferències tant a nivell funcional com a l'hora de manejar l'embarcació.

Les embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que exigeix l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

  Temari:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i veles
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)