Les pràctiques homologades de vela (16 hrs) són voluntàries i només s'han de realitzar si es vol habilitar qualsevol títol esportiu nàutic per al govern de velers. Són les mateixes pràctiques per a tots els títols nàutics: PNB, PER, Patró de iot, capità de iot i només s'han de fer una vegada. És a dir, si es fan amb el PNB, o amb el PER, no s'han de tornar a realitzar per a les titulacions superiors.


Aquestes pràctiques es realitzen en règim de singladura, amb parada a port cada 4 hores de navegació. Escola Port realitza aquestes pràctiques en horaris de cap de setmana (9 de matí a 6 de la tarda amb una hora de parada per dinar) o en horaris de setmana, 4 vesprades de 3 a 7 de la tarda.


Totes les pràctiques es realitzen a la base de Escola Port al Port Olímpic de Barcelona, igual que els cursos presencials.


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


 • PRÀCTIQUES VELA
 • 209 220€
 • Pràcticas VELA 16 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció

Ho vols per regal?

Completa la informació d'aquest val regal que podràs descarregar al completar la comanda

PRÀCTIQUES VELA
-----

Un cop hagis fet el regal, qui el rebi es podrà posar en contacte amb l'escola per decidir quan gaudir del seu regal

Aquestes pràctiques homologades de navegació a vela (16 hrs) només s'han de fer en una ocasió per obtenir una titulació nàutic esportiu, per tant si s'han realitzat prèviament amb la titulació PNB, ja no serà necessari realitzar per a les titulacions PER o superiors.

Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, sent el seu durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació).

La Escola Port compte en la seva base del Port Olímpic amb dues unitats de velers de 10 mts homologats per la Generalitat de Catalunya per la realització d'aquestes pràctiques homologades de navegació a vela . Ambdues embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que obliga l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

  Temari:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i espelmes
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)