Pràctiques PEE en el Port Olímpic de Barcelona. Totes les setmanes de l'any: Navegació a motor, navegació a vela, navegació a Balears i Radio operador.

Per obtenir el PEE has de completar unes pràctiques a més d'aprovar l'examen. Pots fer les teves pràctiques abans o després. Tu decideixes.

Si vols portar velers, navegar fins a les Balears o portar vaixells de fins a 24 metres,necessitaries fer les pràctiques complementàries.

PEE PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES

Prácticas MOTOR - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona
 • PEE
  Pack de Pràctiques obligatòries
 • 328€ 346€
 • - MOTOR 16 hores
 • - Radioperador 12 hores
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes
 • PEE
  Pràctiques de navegació
 • 238€
 • -Navegació 16 hores
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes
 • PEE
  Radioperador
 • 108€
 • - Radioperador 12 hores.
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes

Pràctiques de Navegació PEE

Atribucions bàsiques

Les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació són obligatòries per a l'obtenció del títol. Superar-les suposa que l'alumne a adquirit els coneixements pràctics bàsics suficients per a navegar. Es realitzen a bord d'una embarcació homologada de Escola Port partint del Port Olímpic de Barcelona.


Durada
16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parades d'1 hora cada 4 hores.


Modalitats

Es poden realitzar en quatre sessions de 4 hores entre setmana o en dues de 8 hores en cap de setmana.


TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats:


 1. Seguretat i comprovacions abans de salir a la mar
 2. Planificació de la derrota i lluita contra incendis.
 3. Motors i instal·lació elèctrica.
 4. Manteniment de l'embarcació, prevenció de la contaminació i cabuyería
 5. Maniobres.
 6. Fondeig, vigilància i control de la derrota.
 7. Navegació.
 8. Maniobres de seguretat.


PLACES

Màxim 11 alumnes.


Prácticas ROCA - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Pràctiques Radioperador

Atribucions bàsiques

La formació de Radi Operador de Curt Abast, ROCA, és obligatòria per a l'obtenció del títol de PEE. Aquest certificat habilita a l'alumne per a l'operació de l'estació ràdio de bord i a utilitzar de forma correcta els dispositius de comunicació i localització d'una embarcació.


DURADA
12 hores. Es realitzen a l'aula de radi de Escola Port, en la seva base del Port Olímpic de Barcelona.


MODALITAT
Tres sessions de 4 hores que s'han de realitzar en ordre:
Radioperador - Conceptes bàsics teòrics. (classe online)
Radioperador 2 - Pràctiques amb simuladors.
Radioperador 3 - Pràctiques amb simuladors i avaluació.


TEMARI
 1. Coneixement general de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim.
 2. Coneixements i habilitat per a usar els equips radioelèctrics d'un vaixell.
 3. Procediments d'explotació del SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de SMSSM.
 4. Procediments d'explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.

PLACES

Màxim 8 alumnes.Reservar plaça


 • PEE
  Navegació a Vela
 • 238€
 • - Vela 16 hores
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes
 • Navegació a Balears
 • 356€
 • - 24 hores de navegació.
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes
 • Navegació a Balears + Vela
 • 594€
 • - 48 hores de navegació a motor i vela.
 • - Assegurança, gestió, IVA 21%.
 • Inscripció
Vueure preus i ofertes

És recomanable realitzar prèviament les pràctiques de seguretat i navegació.

Prácticas VELA - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Navegació a Vela

Ampliació d'atribucions


Pràctiques complementàries de navegació a vela la realització i superació suposa la capacitat de l'alumne per a navegar amb aquest tipus d'embarcació.
Aquestes pràctiques s'han de realitzar només una vegada, es a dir, si després de fer-se amb la titulació del PEE¡, l'alumne obté el títol de Patró de Iot, no serà necessar tornar a fer aquestes pràctiques complementàries per navegar a vela mai més.


DURADA
16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parades d'1 hora cada 4 hores.Navegació fins a 150 milles


MODALITATS

Es poden realitzar en quatre sessions de 4 hores entrte setmana o en dues de 8 hores en cap de setmana.


TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats:


 1. Teoria de la navegació a vela.
 2. Eixàrcia i veles.
 3. Maniobra a vela I.
 4. Maniobra a vela II.
 5. Maniobra a vela III.
 6. Maniobra a vela avançada.
 7. Maniobres de seguretat.
 8. Seguretat en la navegació a vela.


PLACES

Màxim 11 alumnes.

Reservar plaça

Prácticas ISLAS 24 - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Pràctiques PEE navegació a Balears

Ampliació d'atribucions


Pràctiques complementàries i de lliure elecció, la realització i superació de les quals habilita al posseïdors del títol PEE per a navegar en embarcacions a motor, entre la península Ibèrica i les Illes Balears. A més serveixen per augmentar les atribucions d'eslora de 15 a 24 metres.
La realització d'aquestes pràctiques no t'eximeix de realitzar les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació.

DURADA

24 hores de navegació pel litoral català.


MODALITAT

Es realitzen en una única sessió en règim de singladura, amb almenys 4 hores de navegació nocturna.


TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en tres apartats:


 1. Preparació de la derrota i exercici d'abandonament.
 2. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 3. Manteniment d'una guàrdia efectiva de navegació.


PLACES

Màxim 11 alumnes.

 
Reservar plaça


Prácticas ISLAS 48 - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Pràctiques PEE Navegació a Balears + Vela

Ampliació d'atribucions


Pràctiques complementàries i voluntàries la realització i superació habilita al posseïdors del títol PER per a navegar, en embarcacions a motor i/o vela, entre la península Ibèrica i les Illes Balears. A més augmentar les atribucions d'eslora de 15 a 24 m.
La realització d'aquestes pràctiques no t'eximeix de realitzar les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació - MOTOR - de 16h de durada.


DURADA

48 hores de navegació Barcelona - Balears - Barcelona.


MODALITAT

Aquestes pràctiques són la suma de Navegació a Balears i navegació a Vela. Es realitzen en una sessió única en règim de travessia, amb almenys 8 hores de navegació nocturna.


TEMARI
 1. Preparació de la derrota i exercici d'abandonament.
 2. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 3. Manteniment d'una guàrdia efectiva de navegació.
 4. Teoria de la navegació a vela.
 5. Eixàrcia i veles.
 6. Maniobra a vela I.
 7. Maniobra a vela II.
 8. Maniobra a vela III.
 9. Maniobra a vela avançada.
 10. Maniobres de seguretat.
 11. Seguretat en la navegació a vela.


PLACES

Màxim 11 alumnes.

 
 

Reservar plaça


Les pràctiques de navegació les pots realitzar quan vulguis, abans, durant o després del curs teòric, hagis fet l'examen o no.

Les places de pràctiques són limitades fins a un màxim d'11 alumnes per embarcació, consulta el calendari i reserva la teva plaça.


Disposes de fins a 24 mesos per a tramitar el teu títol, comptats des de la data en què s'hagin publicat les notes definitives o s'hagin superat les pràctiques. Passat aquest termini s'han de repetir les pràctiques o l'examen (el que hagi caducat) per a poder expedir la titulació.Prácticas REFUERZO - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Pràctiques individuals de maniobres de navegació

3 hores amb un instructor que resoldrà tots els teus dubtes.


Si a el cap de les pràctiques oficials no tens la seguretat necessària per governar un vaixell en solitari, t'oferim les pràctiques per guanyar confiança.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LES PRÀCTIQUES DEL PER

En quin ordre s'han de realitzar les pràctiques del PEE i quant de temps disposo per realitzar-les?

Pots començar el PER per la pràctica que vulguis, tant per les de Seguretat i Navegació (Motor) com les de Ràdio Operador de Curt Abast (ROCA) o les de Vela o Illes (segons les atribucions que vulguis tenir). Les pràctiques les pot fer abans o després de l'examen. Has de tenir en compte que en el moment que es comença una pràctica disposes de 24 mesos per completar la resta de pràctiques i / o aprovar l'examen, després perden la seva validesa.

Quines són les pràctiques necessàries si vull només navegar en embarcacions a motor?

Les pràctiques de Seguretat i Navegació (Motor) i les pràctiques de Ràdio Operador de Curt Abast (ROCA) són obligatòries per obtenir la titulació PEE. Les pràctiques de Motor es podran realitzar en una embarcació a motor o de vela (navegant a motor). La majoria de les escoles utilitza velers pel seu menor consum de combustible i gran capacitat. Aquestes pràctiques, de 16 hores de durada, s'han de realitzar en règim de singladura, és a dir, realitzant 1 parada cada 4 hores d'una durada mínima d'1 hora i s'han de realitzar a la comunitat autònoma on l'escola nàutica estigui homologada. Les pràctiques de ROCA, també obligatòries, tenen una durada de 12 hores, de les quals 4 són de formació teòrica i les altres 8 han de realitzar-se amb simuladors homologats en aula.

Són obligatòries les pràctiques d'habilitació a vela per obtenir títol el PEE?

Les pràctiques de vela només són obligatòries si es pretén governar velers amb el PEE, fins i tot si es pretén navegar amb velers sense vela i només a motor. Només s'han de fer en una ocasió i serveixen per a totes les titulacions: PNB, Patró de Iot i Capità de Iot. Són en total 16 hores i poden realitzar en règim de singladura com les de motor o en règim de travessa a les pràctiques Illes 48 h.

He de realitzar les pràctiques de vela amb el PI si ja les he realitzat amb el PEE?

No. Les pràctiques de vela només s'han de fer en una ocasió. Es poden fer amb el PNB, amb el PER, amb el PI o amb el CI, però només s'han de fer una vegada.

Quina diferència hi ha entre les pràctiques d'illes 24 i illes 48?

Les pràctiques Illes 24 h habiliten el titulat PEE a poder dur eslores de fins a 24 metres i a navegar entre la península ibèrica i les Illes Balears. Les pràctiques Illes 48 h més de les atribucions anteriors habiliten a l'titulat PER a portar vaixells de vela. Les dues pràctiques s'han de realitzar en règim de travessia sent necessari de completar un mínim d'hores navegant sense parar a port.

Una persona que desitgi d'habilitar la seva titulació PER per augmentar la seva eslora a 24 mi poder navegar fins a les Illes Balears, si només desitja tenir aquestes atribucions per embarcació a motor en té prou amb realitzar l'habilitació Illes 24. I si voleu fer-ho en embarcacions de motor i vela tindrà dues opcions: o realitzar les Illes 24 i les pràctiques de vela o fer-ho en conjunt en una sola pràctica de 48 h

Si faig les pràctiques de Illes 48 cal fer les pràctiques de motor de 16 hores?

Sí, perquè les pràctiques Motor són obligatòries. És un error molt comú pensar que si es fan les pràctiques Illes 48, de la mateixa manera que es convaliden les pràctiques de Vela, passa el mateix amb les pràctiques de Motor. S'ha de tenir en compte que les pràctiques de motor són pràctiques de seguretat i navegació, obligatòries en tots els cursos, les pràctiques Illes són complementàries i el seu objectiu és el d'ampliar les atribucions del títol.

Què pràctiques de el PEE he de fer per obtenir el PEE PRO?

A més de les pràctiques obligatòries de Motor i ROCA, s'han de realitzar les pràctiques d'habilitació Illes 24 i les de Vela.

Què pràctiques de el PEE s'han de realitzar per obtenir el PI PRO?

Si el teu objectiu és el PI Pro no cal fer les pràctiques de Illes del PEE. Només s'han de realitzar les obligatòries, Motor i ROCA, i les de vela que les pots fer amb el PEE o el PI.

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.