1. Titularitat de la pàgina web

Aquesta pàgina web és propietat de EXPOMARINE & BOATS, S.L. , Domicili social a Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, CIF B64202583, adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Full B307081, Inscripció 1a. Aquesta pàgina web conté informació comercial de cursos esportius, professionals i activitats. En quant als serveis relacionats amb cursos de tipus professional (indicats en la categoria Cursos professionals), es venen i fan a través de l’empresa Formación profesional del mar SL. amb domicili social al c / Dr. Trueta 48, Local 1, 08005, Barcelona, CIF B66932146, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom, 45751 foli 174. Full: 497.891, inscripció 1: Data: 2017.01.30. La resta d’activitats i cursos esportius es venen i realitzen a través d’EXPOMARINE & BOATS, S.L.

2. Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de EXPOMARINE & BOATS, S.L. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de EXPOMARINE & BOATS, S.L. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina escolaportbarcelona.com i ofertesnautiques.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que EXPOMARINE & BOATS, S.L. tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web
EXPOMARINE & BOATS, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics o els documents electrònics d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Legislació i jurisdicció aplicable
Ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals que corresponguin d’acord amb la legislació que sigui aplicable, per tractar les divergències derivades de la interpretació i aplicació d’aquest contracte.

Podeu llegir la nostra política de privacitat i el Dret de desistiment.

L’usuari podrà utilitzar una full de reclamació facilitada per la Generalitat de Catalunya.