CURS CAPITÀ DE IOT BARCELONA  

El més complet curs modular de preparació per a l'examen de capità de iot. Teoria i pràctiques al Port Olímpic de Barcelona.


Els nostres experts instructors et donaran les claus de la navegació astronòmica.Capitán de Yate - Escola Port - Barcelona

MODALITAT DE CURSOS TEÒRICS DE CAPITÀ DE IOT


REGULAR  
Curs teòric presencial entre setmana de 49 hores.
13 classes de tres hores els dimarts a la tarda (tres mesos de formació).INTENSIU
Curs teòric presencial entre setmana de 36 hores.
4 classes de 8 hores en dos caps de setmana.   

FORMACIÓ PER MÒDULS


El curs de capità de iot consta de dos mòduls dividits en quatre unitats teòriques. Tu decideixes a què mòduls t'apuntes.

 • Mòdul de navegació - 40 hores
  • UT1 - Teoria de la Navegació.
  • UT2 - Càlcul de navegació.
 • Mòdul genèric - 9 hores
  • UT3 - Meteorologia - 6 h.
  • UT4 - Anglès - 3 h.

 

Pràctiques obligatòries per obtenir el títol capità de iot.


SEGURETAT I NAVEGACIÓ “MOTOR CI 48H”  

L'objectiu d'aquestes pràctiques és que l'alumne s'habituï a la durada de les navegacions que podria realitzar amb el títol de capità de iot mitjançant l'increment de l'estada a la mar. Les pràctiques es realitzaran en règim de travessia, per perfeccionar aspectes de la navegació i la navegació segura. Per aconseguir una correcta assimilació dels objectius s'establirà un règim de guàrdies, diürnes i nocturnes, amb assignació de les tasques habituals d'aquestes, classificades en 5 apartats: • Utilització de el material de seguretat i contra incendis.
 • Preparació de la derrota.
 • Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Guàrdia efectiva de navegació.
 • Navegació.
 

Pràctiques complementàries per ampliar atribucions de l'títol Capità de Iot.


PRÀCTIQUES REGLAMENTÀRIES DE NAVEGACIÓ A VELA “VELA 16H”

Habiliten el títol de capità de iot per al govern velers de fins a 24 metres d'eslora.

L'objectiu d'aquestes pràctiques és que l'alumne identifiqui quines són les pautes de seguretat a bord i sigui capaç, a l'acabament de les mateixes, d'evitar riscos durant la navegació a vela. Es repetiran durant el transcurs de les pràctiques les maniobres de virar i trabujar, ja que durant realització de les mateixes hi ha un major risc d'accidents i avaries. A més s'estudiaran les condicions de navegació segura en embarcacions a vela i la seva diferència amb les de motor, com l'abatiment, l'escora, el calat de l'embarcació i les precaucions en les zones d'aigües someres.

 

  
 • CAPITÀ DE IOT
  Complet - Regular
 • 1233 1298€
 • Teoria 49 hores
  Navegació, càlcul, meteo, anglès.
 • Pràctiques MOTOR 48 hores
 • Material didàctic
 • Assegurança de l'alumne, gestió, IVA 21%.
 • Reservar plaça
  Reserva la teva plaça ara amb només 100 €
 • CAPITÀ DE IOT
  Intensiu
 • 1126 1185€
 • Teoria 36 hores
  Navegació, Càlcul, (intro meteo).
 • Pràctiques MOTOR 48 hores
 • Material didàctic
 • Assegurança de l'alumne, gestió, IVA 21%.
 • Reservar plaça
  Reserva la teva plaça ara amb només 100 €
   

 • CAPITÀ DE IOT
  Mòdul navegació - Regular
 • 1002 1055€
 • Teoria 40 hores
  Navegació y càlcul.
 • Pràctiques MOTOR 48 hores
 • Material didàctic
 • Assegurança de l'alumne, gestió, IVA 21%.
 • Reservar plaça
  Reserva la teva plaça ara amb només 100 €
 • CAPITÀ DE IOT
  Pràctiques
 • 523 550€
 • Pràctiques MOTOR 48 hores
 • Assegurança de l'alumne, gestió, IVA 21%.
 • Reservar plaça
  Reserva la teva plaça ara amb només 100 €CAPITÀ DE IOT, ATRIBUCIONS


La titulació Capità de Iot permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora sense límits geogràfics.  
A més podrà governar vaixells d'esbarjo, sense límit d'eslora, de menys de 3000 GT d'arqueig brut.

 

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER OBTENIR LA TITULACIÓ DE CAPITÀ DE IOT


 • Posseir el títol de patró de iot.
 • Aprovar un examen teòric de 40 preguntes.
 • Completar les pràctiques de navegació obligatòries, MOTOR 48H.
 • Aportar un certificat mèdic nàutic.
 

 

PREU ESPECIAL PER ALS NOSTRES ALUMNES

El teu curs de capità de iot, amb un descompte addicional, si has realitzat el PI a Escola Port.

 
Més detalls
 GESTIONS


El preu no inclou:
Aquestes gestions les pots deixar a les nostres mans, pagant l'import corresponent, o encarregar-te tu d'elles directament amb l'administració.  

Som transparents: pots veure la ubicació dels vaixells de la nostra flota en temps real  en aquesta pàgina mitjançant el sistema AIS.

 

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir ael titol de patró de iot.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent de capità de iot.
 • Aportar un certificat mèdic nàutic en vigor.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 48 hrs de capità de iot.

  Material Necessari:

 • DNI original.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no programable).
 • L'examen es compon de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna, i una durada màxima de 2 hores i mitja.

  L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:

 • a) Globalment. Per aconseguir l'aprovades s'haura Respondre correctament un mínim de 28 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'error: - De teoria de navegació, Màxim 5 errors permesos. - De Càlculs de navegació, Màxim 4 errors permesos.
 • b) Per Mòduls temàtics. Es podrà aconseguir el aprovades per Mòduls, sempre i Quan se superen els Criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d 'ACORD als Criteris de la següent taula. El aprovada del mòdul es conservarà durante les dues Següents Convocatòries en què l'administració competent realitzi exàmens de capità de iot. El aprovada per Mòduls només serà vàlid en els àmbits exclusiva de cada Administració amb competències.

(Tot el desenvolupament dels punts anteriors es pot veure amb detall al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83025)CursModalitatIniciMés info.
CY INTENSIUSet. | Diss. 05
Reservar plaça
VEURE CALENDARI