Les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació, MOTOR 48H, per a l'obtenció del títol de patró de iot, tindran una durada mínima de 48 hores, de les quals, un mínim de 36 hores seran en règim de travessia, havent de realitzar cada alumne, per almenys, un guàrdia de navegació completa de dia i una altra de nit.


Les pràctiques homologades de seguretat i navegació per a la titulació Patró de iot es realitzaran en embarcacions d'Escola Port partint de la base del Port Olímpic de Barcelona.


La realització d'aquestes pràctiques, en règim de travessia, no pretén incidir de nou en aquelles qüestions que hagin estat tractades en pràctiques d'anteriors, o almenys no en la seva totalitat, sinó en perfeccionar altres aspectes de la navegació, orientats principalment a la travessia i la navegació segura dins de les atribucions del títol de patró de iot. Per a això es persegueix un increment de l'estada a la mar fent que l'alumne s'habituï a la durada de les navegacions que podria fer amb aquest títol. L'establiment d'un règim de guàrdies durant el desenvolupament de les pràctiques i la realització de les tasques típiques d'aquestes, és vital per a una correcta assimilació dels objectius a assolir.


 • PI - MOTOR
  Pràctiques
 • 523 550€
 • Práctiques MOTOR 48 hores.
 • Assegurança de l'alumne, gestió, IVA 21%.
 • COMPRAR

Vols conèixer la nostra flota de vaixells de pràctiques?


Reservar plaça


  Contenido de las prácticas de seguridad y navegación:

 • Apartat 1. Utilització de el material de seguretat i contra incendis.
 • Apartat 2. Preparació de la derrota.
 • Apartat 3. Comprovacions abans de sortir a la mar.
 • Apartat 4. Guàrdia efectiva de navegació.
 • Apartat 5. Navegació. Prendre Marcatge i Demores.

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83.055)

Si no has habilitat el teu PER per governar velers, pots ampliar les atribucions del teu títol de patró de iot realitzant pràctiques complementàries de navegació a vela. La durada d'aquestes pràctiques és de 16 hores amb una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació.  Contingut:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela.
 • Apartat 2. Eixàrcia i veles.
 • Apartat 3. Maniobra a vela I.
 • Apartat 4. Maniobra a vela II.
 • Apartat 5. Maniobra a vela III.
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat.
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela.


(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83.055)

VEURE PRÀCTIQUES VELA

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques.
 • Acceptació de les normes de l'escola. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Las escuelas náuticas están obligadas a notificar a la Generalitat de Catalunya varios días antes de la celebración de las prácticas del número de asistentes a las mismas, por esta razón es condición indispensable para poder realizarlas el avisar a la escuela con 4 días anticipación suficiente el interés en realizarlas, así como realizar su pago.

Una vez que la escuela náutica ha notificado a la Generalitat la relación de alumnos, está ya no podrá cambiarse a no ser que sea por causa de fuerza mayor demostrable. Si un alumno no se presenta no podrá evaluársele y no se le reconocerá la práctica, pero estará ocasionando un perjuicio a otros alumnos que no han podido ocupar su plaza y a Escola Port que no podrá vender esa plaza. Por esta razón la escuela náutica se ve obligada a penalizar a estos alumnos con un % del importe de la práctica cuando vuelvan a presentarse.

*Causas de fuerza mayor: Enfermedad, accidente, etc.