• Pack pràctiques PNB
  - 5%
 • 181€ 190€
 • - Navegació 8 hores
 • - Ràdio 4 hores
 • - Segur, gestió, IVA 21%.
 • Incscripció
Preus i ofertes
Prácticas MOTOR - curso PNB - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

Navegació


Les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació són obligatòries per a l'obtenció del títol PNB i superar-les suposa que l'alumne a adquirit els coneixements pràctics bàsics suficients per a navegar. Es realitzen a bord d'una embarcació homologada de Escola Port partint del Port Olímpic de Barcelona.


DURADA

8 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parada d'1 hora cada 4 hores.MODALITATS

Es poden realitzar en dues sessions de 4 hores o en una de 8 hores.TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en nou apartats: 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar.
 2. Previsió del comunicat meteorològic.
 3. Revisió del material de seguretat: armilles, cèrcol salvavides, senyals pirotècnics.
 4. Maneig de caps: realització de nusos, utilització dels amarratges.
 5. Maniobra d'atracada i desatracada.
 6. Aplicació de les regles de rumb i govern.
 7. Prendre marcacions i demores.
 8. Maniobra d'home a l'aigua (M.O.B.).
 9. Maniobra de Fondeig.


PLACES

Màxim 11 alumnes.Prácticas RADIO - curso PNB - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona  

RÀDIO


La formació en Radiocomunicacions - RÀDIO és obligatòria per a l'obtenció del títol de PNB i habilita a l'alumne per a l'operació de l'estació ràdio de bord.


DURADA

4 hores. Durant la formació, almenys dues hores seran de pràctiques amb simuladors. Es realitza a l'aula de ràdio de Escola Port, en el Port Olímpic de Barcelona.MODALITATS

Una sessió de 4 hores.TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en nou apartats: 1. Coneixement general de les radiocomunicacions en el servei mòbil marítim.
 2. Coneixement pràctic detallat i aptitud per a utilitzar els equips de radiocomunicacions.


(El contenido detallado de estas prácticas puede verse en el BOE Núm. 247 Sábado 11 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 83046)PLACES

Màxim 8 alumnes.

 • Pack pràctiques PNB
  - 5%
 • 181 € 190 €
 • - Navegació 8 hores
 • - Ràdio 4 hores
 • - Segur, gestió, IVA 21%.
 • Incscripció
Preus i ofertes
 • Pack pràctiques PNB + Vela
  - 8%
 • 393 € 428€
 • - Navegació 8 hores
 • - Ràdio 4 hores
 • - Vela 16 hores
 • - Segur, gestió, IVA 21%.
 • Incscripció
Preus i ofertes
 • Pràctiques navegació PNB
 • 119 €
 • - Navegació 8 hores
 • - Segur, gestió, IVA 21%.
 • Incscripció
Preus i ofertes
 • Pràctiques ràdio PNB
 • 71 €
 • - Ràdio 4 hores
 • - Segur, gestió, IVA 21%.
 • Incscripció
Preus i ofertes
Prácticas VELA - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

VELA


Pràctiques complementàries de navegació a vela la realització i superació suposa la capacitat de l'alumne per a navegar a vela, d'acord amb les atribucions que li confereix la seva titulació.

Aquestes pràctiques s'han de realitzar només una vegada, per exemple, si després del PNB l'alumne obté el títol PER podrà navegar a vela fins a 12 milles, sense necessitat de realitzar pràctiques addicionals.DURADA

16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parades d'1 hora cada 4 hores.MODALITATS

Es poden realitzar en quatre sessions de 4 hores o en dues de 8 hores.TEMARI

El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats: 1. Teoria de la navegació a vela.
 2. Eixàrcia i veles.
 3. Maniobra a vela I.
 4. Maniobra a vela II.
 5. Maniobra a vela III.
 6. Maniobra a vela avanzada.
 7. Maniobres de seguretat.
 8. Seguretat en la navegació a vela.


PLACES

Màxim 11 alumnes.
Les pràctiques de navegació les pots realitzar quan vulguis, abans, durant o després del curs teòric, hagis fet l'examen o no.

Les places de pràctiques són limitades fins a un màxim d'11 alumnes per embarcació,consulta el calendari i reserva la teva plaça.

Disposes de fins a 24 mesos per a tramitar el teu títol, comptats des de la data en què s'hagin publicat les notes definitives o s'hagin superat les pràctiques. Passat aquest termini s'han de repetir les pràctiques o l'examen (el que hagi caducat) per a poder expedir la titulació.Si abans o després de realitzar les pràctiques obligatòries o complementàries vols venir a realitzar maniobres a bord de les nostres embarcacions, t'oferim el lloguer d'embarcacions de pràctiques.Reservar plaça


  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.